Firma

Oferowane stanowisko pracy w Syntea S.A. w Lublinie lub Warszawie - obszar działania cała Polska:

Business Development Manager ds. oferty dla sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych

Oczekiwania
 • znajomość specyfiki funkcjonowania komercyjnego sektora usług edukacyjnych
 • doświadczenia w organizacji staży, praktyk zawodowych i usług pośrednictwa w zatrudnieniu
 • umiejętność planowania grafiku pracy dla podległego zespołu i raportowania efektywności zgodnie z założonymi celami i budżetami
 • koordynowanie współpracy z partnerami i współpracownikami zagranicznymi
 • praktyczne doświadczenia we współpracy z sektorem szkolnictwa wyższego (w organizacji zajęć, rekrutacji, rozliczeniach efektywności nakładów marketingowych, wykorzystanie narzędzi social media itp.)
 • gotowość do podróży służbowych, czynne prawo jazdy
 • biegła znajomość języka angielskiego, dodatkowa znajomość języka niemieckiego, francuskiego lub hiszpańskiego
Oferujemy
 • samodzielne stanowisko
 • wpływ na kreowanie innowacyjnej oferty o dużym potencjale rynkowym
 • możliwość współpracy w międzynarodowym środowisku ekspertów
 • umowa o pracę po okresie próbnym lub umowa B2B
 • wynagrodzenie stałe i dodatkowo składniki zmienne zależne od osiąganych wyników
 • samochód służbowy

Kandydaci mogą przesyłać oferty drogą elektroniczną na adres praca@syntea.pl. W tytule wiadomości proszę wpisać: Business Development Manager.

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Załączając swoją aplikację CV prosimy o dopisanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informacja Administratora danych
 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Syntea Spółka Akcyjna, ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin.
 2. Dane osobowe (oraz dane do kontaktu - o ile zostaną podane) będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 4. Dane osobowe kandydatów nie będą udostępniane innym podmiotom (odbiorcom).
 5. Dane osobowe kandydatów będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na stanowisko, którego dotyczy ogłoszenie o pracę
 6. Dane kandydatów niewytypowanych do zatrudnienia zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą usuwane niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji na dane stanowisko.
 7. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Syntea Spółka Akcyjna. Ponadto przysługuje jej prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 8. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych.
 9. Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym udział w procesie rekrutacji do pracy w Syntea Spółka Akcyjna.