Polski

07/02/2024

Inauguracyjne spotkanie projektowe

W dniach 05-06.02.2024 odbyło się pierwsze stacjonarne spotkanie projektowe, zrealizowane w siedzibie Syntea S.A. – w Lublinie (Polska). Wszyscy Partnerzy byli reprezentowani na spotkaniu przez zespół specjalistów.

 

Podczas dwóch dni spotkania omówiono zagadnienia:

  • zaplanowano sposób realizacji i rozliczania poszczególnych działań projektowych,
  • omówiono zasady kwalifikowalności wydatków ponoszonych w projekcie,
  • omówiono specyfikę sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych (branże, kierunki rozwoju i potencjał),
  • zaprezentowano technologię wirtualnej rzeczywistości w kontekście realizacji procesów dydaktycznych,
  • omówiono i przyjęto założenia do wspólnej strategii promocji projektu,
  • zaplanowano terminy realizacji zadań projektowych,
  • omówiono i zdefiniowano założenia do prac analitycznych poprzedzających budowę rozwiązania,
  • omówiono i zdefiniowano wstępne założenia dla rejestru usług szkoleniowych i jego bazy danych.

Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

BĄDŹ Z NAMI

BLOG