Firma
O Kwalifikacjach 2025+ wspólnie z Podsekretarz Stanu Olgą Semeniuk i wojewodą lubelskim Lechem Sprawką
25.02.2021

24 lutego w siedzibie Spółki odbyło się spotkanie z Panią Olgą Semeniuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Panem Lechem Sprawką – Wojewodą lubelskim.

Prezes Syntea SA Piotr Fałek oraz Wiceprezes Paweł Chudy rozmawiali z Panią Wiceminister o projekcie „Kwalifikacje 2025+”, który zakłada wzrost konkurencyjności rosnących gałęzi gospodarki poprzez zapewnienie kandydatom do pracy metakompetencji związanych z nowymi technologiami. Przedstawiliśmy m.in. dotychczasowe doświadczenia w zakresie wdrażania innowacyjnych programów edukacyjnych opartych o kwalifikacje dostępne w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji, jak np. Druk 3D, Lean Office oraz potencjał związany z technologiami Sztucznej Inteligencji, Blockchain, Internetu Rzeczy czy Wirtualnej Rzeczywistości. Z inicjatywy Pana wojewody podjęto również temat włączenia spektrum nowych technologii do długoterminowej strategii rozwoju województwa lubelskiego i modyfikacji działań lokalnego sektora edukacji zawodowej. Syntea SA jako Lider projektu Sektorowej Rady ds. Kompetencji w sektorze Nowoczesnych Usług Biznesowych, przedstawiła też propozycje wykorzystywania wsparcia z funduszy publicznych i unijnych w obszarze tworzenia nowych miejsc pracy w erze postpandemicznej. Uczestnicy spotkania zadeklarowali dalszą współpracę i wspólny udział we wdrażaniu projektu „Kwalifikacje 2025+”.

Powrót do Aktualności