Polski

14/02/2024

Ekscytujące wydarzenie w Syntea! Co przyciągnęło partnerów z Europy?

 

Dofinansowane przez Unię Europejską

W dniach 5-6 lutego 2024 roku w siedzibie firmy Syntea w Lublinie odbyło się spotkanie w ramach międzynarodowego projektu „Training Registry of the Modern Business Services Sector”. Wydarzenie zgromadziło partnerów z Małopolski, Włoch oraz Cypru. Udział wzięli przedstawiciele Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego z Krakowa, ASEV , Euro-net (Włochy), Dekaplus Business Services (Cypr).

 

Celem projektu jest stworzenie Rejestru Szkoleń dla sektora Nowoczesnych Usług Biznesowych (BSS) oraz promocja i propagowanie narzędzi wirtualnej rzeczywistości/augmented reality (VR/AR) jako innowacyjnych metod szkoleniowych. Rejestr będzie zawierał oferty szkoleń umożliwiających zdobycie wysokiej jakości kwalifikacji, które uzyskały formalne i prawne zatwierdzenie zgodnie z przepisami danego kraju.

 

Rejestr ten będzie interoperacyjny z innymi krajowymi rejestrami z krajów partnerskich oraz platformą Europass, stosując standardy europejskiego modelu edukacji.

 

 

Skupiając się na formach edukacji pozaszkolnej, zwanych mikrokwalifikacjami, projekt będzie kłaść nacisk na praktyczną wiedzę i wykorzystanie innowacyjnych narzędzi i metod nauki wirtualnej rzeczywistości/augmented reality (VR/AR).

BĄDŹ Z NAMI

BLOG