Polski
NULL

29/11/2017

Doskonalenie zawodowe uczniów z województwa mazowieckiego, w nowoczesnej formule Curriculum Development

2 062 Uczniów weźmie udział w 2 projektach rozłożonych na lata 2017-2019 i 2018-2020, sfinansowanych w ramach Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020.

Celem głównym projektów zaakceptowanych przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych (Mazovia), jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej oraz wzmocnienie współpracy szkół zawodowych i innych podmiotów sektora kształcenia zawodowego z pracodawcami, w tym także szerzej z całym otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Aktywności zaplanowane przez Syntea SA (Lidera projektu) wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego, szkołami i pracodawcami, przewidują realizację programów rozwojowych dla uczniów i obejmują dodatkowe zajęcia prowadzące do uzyskania kwalifikacji/uprawnień oraz rozwijające kompetencje zawodowe, w tym tzw. miękkie, społeczne i z obszaru technologii ICT (Information Communication Technology).

Integralną częścią projektu są także rozbudowane inwestycje:

  • w doposażenie pracowni zawodowych szkół w nowoczesny sprzęt, odpowiadający środowisku współczesnych zakładów pracy,
  • w przeprowadzenie programów stażowych w bliskiej współpracy z pracodawcami, opracowanych w celu jak najlepszego zbliżenia uczniów do rynku pracy i umożliwienia im zdobycia niezbędnego doświadczenia,
  • w podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii i efektywnej współpracy z pracodawcami.

Całość przedsięwzięcia zaprojektowana jest w formule Curriculum Development tzn. tak, aby w zintegrowany sposób pozyskać i rozwinąć kompetencje i kwalifikacje zawodowe przydatne na rynku pracy i przeprowadzić ich potwierdzenie poprzez walidację, certyfikację oraz praktykę. Ponad 1 500 uczniów z 20 placówek weźmie udział w stażach projektowanych wspólnie z pracodawcami, rozwijających współbieżne umiejętności zawodowe/społeczne/ICT pozyskane m.in. z wykorzystaniem systemu i walidacji VCC© (Vocational Competence Certificate).

W projektach, których budżet przekracza 15 mln PLN, biorą udział podmioty z sektora kształcenia zawodowego z dzielnic m. st. Warszawa (Targówek, Ursus, Ochota, Bielany, Praga Południe) oraz z terenów powiatów grójeckiego, garwolińskiego, zwoleńskiego, mińskiego i warszawsko-zachodniego oraz Gminy Siennica.

Zachęcamy do współpracy wszystkie organy prowadzące i szkoły, które są zainteresowane pozyskiwaniem środków i realizacją nowoczesnych projektów w zakresie modyfikacji kształcenia zawodowego i wprowadzania elementów edukacji dualnej.

Więcej informacji:
Marcin Przypis
Dyrektor Działu Pozyskiwania Funduszy Unijnych, Syntea SA
marcin.przypis@syntea.pl
tel. +48 81 45 21 400
tel. kom. 510 150 741

BĄDŹ Z NAMI

BLOG