Polski

Realizowany był on w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej II, Działania 2.14. przez Syntea S.A. w partnerstwie z Powiatem Ryckim oraz Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli, na obszarze województw Makroregionu IV: lubelskiego, małopolskiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego.

BĄDŹ Z NAMI

BLOG