Polski

17/05/2016

21 podręczników dla gimnazjum do klas I-III.

W ramach projektu: Energia kompetencji, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia opracowaliśmy komplet podręczników do biologii, chemii, fizyki i zajęć technicznych z przeznaczeniem zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.

Syntea od wielu lat współpracuje z sektorem edukacji powszechnej realizując projekty mające na celu podniesienie jakości kształcenia i dostosowanie do zmieniających się potrzeb rynku pracy i przedsiębiorców.

Nowe podręczniki stanowią uzupełnienie specjalistycznego materiału wspomagającego pracę Doradców Zawodowych (194 filmy prezentujące cały katalog zawodów wg MEN uzupełnionych narzędziami diagnozy kompetencji), jaki stworzyliśmy na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) w projekcie pt „Mój zawód – moja przyszłość„.

Materiały zostały akredytowane oraz dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (MEN) i są dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Zapraszamy do kontaktu.

BĄDŹ Z NAMI

BLOG