Polski
NULL

30/03/2017

15 projektów

Około 3 800 uczniów i ponad 500 nauczycieli weźmie udział w projektach z Działania 12.2 Kształcenie ogólne, Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje RPO WL.

Podmioty samorządowe wspólnie z SYNTEA S.A. rozpoczynają doposażanie placówek edukacyjnych w sprzęt oraz wprowadzają nowoczesne działania edukacyjne, w szczególności poprzez:

  • organizację zajęć przyczyniających się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języki obce), z uwzględnieniem rozwoju właściwych postaw (kreatywność, innowacyjność oraz praca zespołowa),
  • podnoszenie kompetencji bądź kwalifikacji nauczycieli wszystkich przedmiotów w zakresie korzystania z nowoczesnych metod, technologii i sprzętu,
  • organizowanie i udzielanie doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
  • tworzenie warunków uczenia się, adekwatnych do potrzeb rynku pracy i zmian zachodzących w gospodarce: wyposażenie pracowni dla przedmiotów matematyczno – przyrodniczych oraz pracowni ICT.

Planowane aktywności realizowane będą w modelu edukacji dualnej i przewidują wykonanie części zajęć z wykorzystaniem certyfikacji VCC©.

 

Gratulujemy naszym Partnerom i zachęcamy uczniów oraz nauczycieli do wzięcia udziału w projektach.

Więcej informacji:
Marcin Przypis
Dyrektor Działu Pozyskiwania Funduszy Unijnych, Syntea SA
marcin.przypis@syntea.pl
tel. +48 81 45 21 400
tel. kom. 510 150 741

Pełna lista pozytywnie ocenionych wniosków znajduje się na stronie: Serwisu Regionalnego Programu woj. lubelskiego

BĄDŹ Z NAMI

BLOG