Pokaz zastosowania drukarki 3D i możliwości prowadzenia zajęć z wykorzystaniem VR

10.09.2021

SYNTEA S.A. wspólnie z Powiatem Grajewskim realizuje projekt pod nazwą „Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim”. Dla uczniów szkół zaangażowanych w projekt, w tym z Zespołu Szkół w Niećkowie, zorganizowaliśmy pokaz praktycznego zastosowania drukarki 3D i możliwości prowadzenia zajęć z wykorzystaniem VR (Virtual Reality).

czytaj więcej

Syntea sponsorem głównym akcji Kwalifikacje 2025+

18.03.2021

Celem kampanii jest wsparcie uczniów i studentów w nabywaniu dodatkowych kwalifikacji umożliwiającym im lepszy start na rynku pracy. Kampania ma także na celu upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie. W ramach inicjatywy Kwalifikacje 2025+, 1000 uczniów i studentów zdobędzie możliwość poznania wymagań Przemysłu 4.0.

czytaj więcej

Kolejna Uczelnia z innowacyjną Macierzą Edukacyjną opartą na systemie ERP (MEERP)

03.03.2021

W dniu 01.03.2021 Uniwersytet Opolski podpisał z Syntea S.A. umowę na realizację zamówienia związanego z prowadzonym projektem pn. „Kształcenie dla rozwoju sektora usług biznesowych w Opolu” (na podstawie umowy z NCBiR POWR-03.01.00-00-O025/19-01).

czytaj więcej

Informacja o subwwencji finnasowej uzyskanej w ramach programu rządowego: Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm udzielonej przez PFR S.A.