Relacje inwestorskie
Piotr Fałek - Prezes Zarządu

Piotr Fałek

Prezes Zarządu

Ukończył Politechnikę Lubelską z tytułem mgr inż. Doświadczenie zawodowe zdobywał początkowo jako handlowiec, a od 1996 roku jako wspólnik, a następnie Prezes Zarządu CSF Polska Sp. z o.o., wdrażającej zintegrowane systemy informatyczne. W 2008 roku objął także stanowisko Prezesa Zarządu spółki Syntea SA, które kontynuuje po przejęciu MCSK Sp. z o.o. przez Synteę.

Uczestniczył w kilkudziesięciu projektach wdrożeniowych i konsultingowych systemów klasy ERP. Od lat prowadzi wykłady i szkolenia poruszające zagadnienia dotyczące wdrożeń zintegrowanych systemów informatycznych, zarządzania projektami informatycznymi, modelowania procesów biznesowych, tematyki europejskiej w kontekście wymagań Procesu Bolońskiego oraz wykorzystania funduszy na informatyzację przedsiębiorstw oraz szkół wyższych. Występował jako konsultant przy realizacji Programu Operacyjnego „Rozwój Polski Wschodniej” w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego.

Członek prestiżowych organizacji ISACA (Information Systems Audit and Control Association) oraz IAMCP (International Association of Microsoft Certified Partners). Od kwietnia 2011 roku członek Rady Rozwoju Lublina, powołanej przez Prezydenta Miasta Lublina. Uczestniczy w międzynarodowych konferencjach dotyczących rynku IT. m.in. Daamgard Technical Briefing Berlin; Microsoft Worldwide Partner Conference, Toronto 2004, Minneapolis 2005; Microsoft Dynamics CEE Vertical Partner Summit Budapeszt 2006, Nasscom 2009 i 2010 czy SEMAFOR (Security, Management, Audit Forum), dotyczącej bezpieczeństwa, audytu, zarządzania IT i ładu informatycznego w przedsiębiorstwach.

Odpowiada za realizację strategii oraz wytyczanie kierunków rozwoju spółki Syntea.

Paweł Chudy - Wiceprezes Zarządu

Paweł Chudy

Wiceprezes Zarządu

Absolwent Politechniki Lubelskiej. Od 2003 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu MCSK Sp. z o.o. Realizując strategię rozwoju firmy konsekwentnie angażuje się we wspieranie idei społeczeństwa informacyjnego w Polsce poprzez współpracę z jednostkami naukowymi w zakresie edukacji obejmującej cały proces kształcenia od szkół podstawowych, a skończywszy na studiach podyplomowych i kursach MBA. Pod jego kierunkiem Międzynarodowe Centrum Szkoleń i Kompetencji przeistoczyło się z niewielkiej firmy szkoleniowej w spółkę o wiodącej pozycji na rynku, rozszerzającą dynamicznie zakres swoich usług i zwiększającą przychody. Posiada wieloletnie doświadczenie jako Project Manager i Projektant w obszarze systemów klasy ERP, a także międzynarodowe certyfikaty trenerskie potwierdzające nabyte kompetencje. Zajmuje się także metodologią wdrożeń systemów klasy ERP II, implementacją systemów klasy ERP II, opracowywaniem analiz biznesowych, prowadzeniem szkoleń z zakresu Microsoft Dynamics AX oraz Microsoft Dynamics NAV, prowadzeniem zajęć z programowania X++, zarządzaniem dużymi projektami szkoleniowymi obejmującymi swoje działanie cały kraj i szkolenia za granicami Polski.

W Syntei odpowiada za wszelką działalność operacyjną.