Relacje inwestorskie
Mariusz Kicia - Przewodniczący Rady Nadzorczej


Mariusz Kicia, Przewodniczący RN, posiada stopień dr hab. nauk ekonomicznych. Ukończył Wydział Matematyki i Fizyki oraz Wydział Ekonomiczny na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, gdzie obecnie pełni funkcję dziekana. Zajmuje także stanowisko Prezesa Zarządu w Account Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół mechanizmów funkcjonowania i modelowania rynku kapitałowego. Aktualnie prowadzi badania nad opracowaniem eksperymentalnego modelu rynku giełdowego oraz mechanizmów podejmowania decyzji finansowych przez jego uczestników z uwzględnieniem aspektów behawioralnych.

Członkowie Rady Nadzorczej
  • Damian Chudy
  • Natalia Fałek
  • Iwona Komor
  • Kallol Mukherje