Relacje inwestorskie
Mariusz Kicia - Przewodniczący Rady Nadzorczej


Mariusz Kicia, Przewodniczący RN, posiada stopień dr nauk ekonomicznych. Ukończył Wydział Matematyki i Fizyki oraz Wydział Ekonomiczny na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, gdzie obecnie pełni funkcję adiunkta w Katedrze Bankowości. Zajmuje także stanowisko Prezesa Zarządu w Account Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. W pracy zawodowej i naukowej interesuje się aspektami behawioralnymi aktywności finansowej oraz inwestycjami na rynkach kapitałowych.


Maciej Czernaś, wykształcenie wyższe. Absolwent Politechniki Lubelskiej. Zajmuje stanowisko V-ce Prezesa Zarządu Arcus Systemy Informatyczne Sp. z o. o. (dawniej Syntea BS).

Stanisław Chudy, wykształcenie średnie. Specjalista uprawy szkółkarskiej, manager agrobiznesu.

Kallol Mukherjee, absolwent Osmania University Hyderabad, IT 1994, studia podyplomowe z marketing (2001). W Aptech Limited zatrudniony na stanowisku Deputy General Manager