Relacje inwestorskie
Mariusz Kicia - Przewodniczący Rady Nadzorczej


Mariusz Kicia, Przewodniczący RN, posiada stopień dr nauk ekonomicznych. Ukończył Wydział Matematyki i Fizyki oraz Wydział Ekonomiczny na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, gdzie obecnie pełni funkcję adiunkta w Katedrze Bankowości. Zajmuje także stanowisko Prezesa Zarządu w Account Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. W pracy zawodowej i naukowej interesuje się aspektami behawioralnymi aktywności finansowej oraz inwestycjami na rynkach kapitałowych.

Członkowie Rady Nadzorczej
  • Stanisław Chudy
  • Natalia Fałek
  • Iwona Komor
  • Kallol Mukherje