Projekty UE

Syntea posiada wewnętrzny Departament UE, zatrudniający specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w pozyskiwaniu funduszy europejskich oraz w realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Piszemy i prowadzimy zarówno własne projekty, jak i realizujemy część działań w partnerstwach ze szkołami, uczelniami wyższymi, instytucjami czy przedsiębiorstwami oraz uczestniczymy w przedsięwzięciach jako podwykonawcy.

Program: Erasmus+

Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus+ Partnerstwa Strategiczne, edukacja zawodowa i dotyczy branży turystycznej i dostępu osób niepełnosprawnych do usług turystycznych. Partnerzy projektu poza doświadczeniem w projektach międzynarodowych mają duże doświadczenie w edukacji zawodowej, zwłaszcza dla sektora HORECA.

Partnerzy projektu:
SYNTEA S.A. (Polska), Institut pro trenink pohostinnosti (Czechy), Association for Development of Mountain Municipalities in the Republic of Bulgaria (Bułgaria), DEKAPLUS BUSINESS SERVICES LTD (Cypr), DIKTYO THEMATIKON KENTON TROODOUS (DITHEKET) LTD (Cypr), SOLUCIONES TECNO-PROFESIONALES CONSULTING (Hiszpania), EUROPEAN NETWORK FOR ACCESSIBLE TOURISM ASBL (Belgia), Youth Europe Service (Włochy), FUNDACION UNIVERSITARIA SAN ANTONIO (Hiszpania), Institut za napredno upravljanje komunikacij, Miklavz na Dravskem polju (Słowenia).

Strona projektu: accessangelsproject.eu

Do pobrania: Newsletter - numer 1

Program: Erasmus+

Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus + Partnerstwa Strategiczne, edukacja zawodowa. W skład partnerstwa wchodzą organizacje związane z edukacją zawodową formalną i nieformalną oraz organizacje pracujące na rzecz młodzieży, szczególnie w zakresie media społecznościowe – wyzwania, korzyści i problemy młodzieży.

Partnerzy projektu:
HeurekaNet - Freies Institut für Bildung, Forschung und Innovation e.V. (Niemcy), Syntea S.A. (Polska); AGENZIA PER LO SVILUPPO DELL'EMPOLESE VALDELSA (Włochy); HAYATBOYU OGRENME AKADEMISI DERNEGI (Turcja); USAK IL MILLI EGITIM MUDURLUGU (Turcja); Fundatia Professional (Rumunia), ServiceBureau Jugendinformation (Niemcy); STICHTING SAXION (Holandia); Pro Art & Co (Wielka Brytania).

Głównym celem projektu jest opracowanie i zlokalizowanie na kraje partnerskie innowacyjnego programu szkoleniowego dla os. pracujących z młodzieżą w zakresie pracy z os. młodymi w erze smartfonów i mediów społecznościowych.

Strona projektu: yowomo2.wordpress.com

Partnerzy Projektu

Program: Erasmus+

Projekt realizowany w ramach Programu Erasmus + Partnerstwa Strategiczne, edukacja zawodowa. Partnerami projektu są instytucje reprezentujące różne branże oraz profile działalności: The West Midlands Creative Alliance Ltd (Wielka Brytania); INNOGATE TO EUROPE CONSULTORIA DE PROYECTOS EUROPEOS SL (Hiszpania); CONSORZIO MATERAHUB INDUSTRIE CULTURALI E CREATIVE (Włochy); Syntea S.A. (Polska); European Forum of Technical and Vocational Education and Training – EfVET (Belgia); Cognita, drustvo s ogranicenom odgovornoscu za racunalne usluge (Chorwacja); Greek Association of Women Entrepreneurs (S.E.G.E.) (Grecja).

Celem projektu jest analiza rynku pracy XXI wieku we krajach partnerskich oraz wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie promocji i realizacji praktyk, staży, nauczania w miejscu pracy. W ramach projektu powstaną podręczniki przygotowujące do staży i praktyk zawodowych nauczycieli oraz przyszłych stażystów i praktykantów.

Strona projektu: www.promotewbl.eu

Partnerzy Projektu

Projekt Parents school

Program: Erasmus+

Projekt „Szkoła Rodziców” realizowany jest w ramach Programu Erasmus + partnerstwa strategiczne, sektor edukacja dorosłych. Celem projektu jest wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk w zakresie przygotowania zawodowego opiekunów dziecięcych.

Syntea S.A. w ramach projektu dostarcza innowacyjny materiał szkoleniowy VCC© opiekun dziecięcy oraz na jego podstawie realizuje szkolenie w Lublinie dla międzynarodowej grupy kursantów.

Partnerzy projektu:
EU-RO-IN Association (Rumunia); Ayuntamiento de Alzira (Hiszpania); Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü (Turcja); Ahi evran University (Turcja); Polaris Ltd (Włochy); Syntea S.A. (Polska).

Strona projektu: www.parentschool.eu

Partnerzy Projektu

Jest to kolejny projekt realizowany w ramach Programu Erasmus dla młodych przedsiębiorców. Syntea SA po raz kolejny bierze udział jako Lokalny punkt kontaktowy a naszym zadaniem jest przeprowadzenie przedsiębiorców przez wymianę poprzez udzielanie pomocy w składaniu wniosku i nawiązywaniu kontaktu z odpowiednim przedsiębiorcą oraz udzielanie odpowiedzi na wszelkie pytania.

Program skierowany jest do:

  • Początkujących przedsiębiorców, którzy poważnie myślą o założeniu własnej działalności gospodarczej lub którzy założyli działalność w ciągu ostatnich trzech lat.
  • Doświadczonych przedsiębiorców prowadzących małe lub średnie przedsiębiorstwa w jednym z Państw UE.

W Cyklu 8 Programu w szczególności wspieramy kobiecy biznes, jednak aplikować mogą wszyscy przedsiębiorcy spełniający wyżej wymienione kryteria.

Okres realizacji projektu trwa od 1 lutego 2016 roku do 31 stycznia 2018 roku.

Więcej informacji o Projekcie

Do pobrania

SEPUGS Arseni Jovkov

Program: Erasmus+

W ramach Programu Erasmus+ z początkiem czerwca Syntea w partnerstwie z SEPUGS Arseni Jovkov przystąpiła do realizacji projektu Vocational Education Training - DATABASE ADMINISTRATOR. W ramach projektu zaplanowano: organizację szkolenia VCC© Administrator baz danych oraz 14 dniowego stażu dla 8 uczniów ze szkoły zawodowej SEPUGS Arseni Jovkov – Skopje z Macedonii. Jak również organizację 6 dniowego stażu zgodnie z programem VCC© Administrator baz danych dla 3 nauczycieli przedmiotów zawodowych ze szkoły SEPUGS Arseni Jovkov – Skopje. Realizacja projektu potrwa 12 miesięcy.

Program: Erasmus+

Syntea jest partnerem projektu Taking the road to employment – developing new skills and knowledge for unemployed persons, realizowanego w ramach Programu Erasmus+, Akcja KA 2 - Partnerstwa Strategiczne Edukacja dorosłych”, numer umowy o dofinansowanie: 2014-1-MK01-KA204-000246.

Partnerami w projekcie są C.E.S - Company for other education, management and consulting services Training Center z Macedonii, Aleron Training Center z Rumunii oraz TEZA EOOD z Bułgarii.

Celem projektu jest rozwijanie nowych umiejętności i nabycie wiedzy przez osoby pozostające bez zatrudnienia. Przedsięwzięcie obejmuje wymianę dobrych praktyk, stworzenie materiałów szkoleniowych w czterech modułach: kompetencje interpersonalne, zarządzanie projektami, marketing internatowy oraz przedsiębiorczość i innowacyjność. Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych, którzy nie ukończyli 45 roku życia i posiadają minimum średnie wykształcenie oraz status osoby bezrobotnej. W ramach projektu zostaną przeszkolone 64 osoby - 16 osób z każdego kraju partnerskiego. Projekt realizowany jest od stycznia 2015 do grudnia 2016 roku.

Partnerzy Projektu

Program Erasmus dla młodych przedsiębiorców jest transgranicznym programem wymiany, który daje przyszłym i początkującym przedsiębiorcom możliwość uczenia się od doświadczonych przedsiębiorców prowadzących małe firmy w innych krajach Unii Europejskiej.

Syntea od II 2015 do I 2017 pełni rolę jednego z Punktów Kontaktowych na terenie Polski, którego zadaniem jest wspieranie zarówno przyszłych przedsiębiorców jak i doświadczonych przedsiębiorców do budowania wzajemnych relacji oraz wsparcie logistyczne i finansowe w realizacji wyjazdu.

W ramach oferowanego wsparcia potencjalni przedsiębiorcy mogą skorzystać z materiałów szkoleniowych w zakresie przedsiębiorczości w formie online.

Do pobrania:

Oficjalna strona programu: www.erasmus-entrepreneurs.eu
Strona projektu: ec.europa.eu/easme/en/encourage-entrepreneurship-and-social-innovation

Projekt CISOinSMEs

Program: Uczenie się przez całe życie

Główny cel projektu realizowanego w ramach programu „Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci - Transfer Innowacji” to dostarczenie sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw wiedzy na temat bezpieczeństwa informacji w oparciu o doświadczenia partnerów i zgodne z wymogami certyfikowanego szkolenia opartego na nowoczesnych technikach edukacyjnych. Przedsięwzięcie zakłada transfer materiałów szkoleniowych przygotowanych w ramach projektu INSEMOT (program szkolenia, scenariusze szkoleń e-learningowych) oraz transfer certyfikacji VCC© (Vocational Competence Certificate) potwierdzającej kompetencje trenerów i uczestników szkoleń. Te dwa obiekty transferu posłużą do stworzenia innowacyjnego i nowoczesnego szkolenia dla pracowników zarządzających bezpieczeństwem informacji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Materiały szkoleniowe powstałe w ramach projektu INSEMOT zostaną transferowane z Austrii do Polski, Grecji oraz Bułgarii. Przedsięwzięcie realizowane będzie od 1 października 2013 do końca września 2015 roku.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu "Uczenie się przez całe życie", Transfer Innowacji.

Strona projektu: cisoinsmes.syntea.pl

Partnerzy Projektu

Projekt TECRINO

Program: Uczenie się przez całe życie

Projekt realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci – Tworzenie Innowacji.

TECRINO dostarcza innowacyjne narzędzia dla trenerów oraz nauczycieli, które pozwolą im wyjść naprzeciw wyzwaniom odnowionej Strategii Lizbońskiej (2008) 3058 oraz Inicjatywie „Nowe kompetencje dla nowych zawodów”. Poprzez przewidywanie i dostosowywanie umiejętności niezbędnych w procesie uczenia się przez całe życie do potrzeb rynku pracy oraz nieustannej potrzebie zmian i innowacji nowe kompetencje pozwolą zarówno na rozwój osobisty jak i zawodowy.

W ramach projektu TECRINO szkoleniowcy będą mieli możliwość rozwinąć kompetencje związane z innowacyjnością i kreatywnością w ich codziennej pracy ze studentami, uczniami, słuchaczami.

W ramach projektu powstała platforma e-learningowa oraz materiały szkoleniowe dla kadry dydaktycznej KREATYWNOŚĆ W NAUCZANIU, certyfikowane w systemie VCC©.

Strona projektu: www.tecrino-project.eu

Partnerzy Projektu

Projekt Renova

Program: Uczenie się przez całe życie

Projekt realizowany w ramach programu “Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji” przez 6 partnerów: Siveco Romania (Lider), Uniwersytet Medycyny i Farmacji im. Carola Davila (Rumunia), Tehne (Rumunia), ORT (Francja), Searchlighter (UK) oraz Synteę (dawne MCSK) (Polska). Realizacja przedsięwzięcia zakończyła się w lutym 2013 roku. Celem projektu był transfer profesjonalnych umiejętności menedżerskich w pielęgniarstwie na bazie wzorców francuskich do Polski i Rumunii. Projekt zakładał opracowanie dedykowanych, pilotażowych programów szkoleniowych i ich wdrożenie w Polsce oraz w Rumunii. W ramach projektu uczestnicy - oprócz tradycyjnych szkoleń - skorzystali z nowoczesnej platformy e-learningowej, na której zostały zamieszczone uzupełniające wiedzę kursy zdalne. Szkolenia zakończyły się uzyskaniem certyfikatów zawodowych.

W ramach projektu Syntea S.A. podjęła współpracę z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych oraz ekspertami z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Produkty projektu: podręcznik oraz system egzaminacyjny w certyfikacji VCC©.

Strona projektu: www.projectrenova.eu