Projekty UE

Syntea posiada wewnętrzny Departament UE, zatrudniający specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w pozyskiwaniu funduszy europejskich oraz w realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Piszemy i prowadzimy zarówno własne projekty, jak i realizujemy część działań w partnerstwach ze szkołami, uczelniami wyższymi, instytucjami czy przedsiębiorstwami oraz uczestniczymy w przedsięwzięciach jako podwykonawcy.

Wybrane projekty

Moje kluczowe kompetencje

Przedsięwzięcie zrealizowane na terenie województwa kujawsko - pomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego miało na celu podniesienie kompetencji wśród 2700 uczniów z ponad 40 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, technikum). Uczestnicy wzięli udział w zajęciach językowych, lekcjach z przedmiotów matematyczno - przyrodniczych, warsztatach przedsiębiorczości oraz IT.

Aktywni na rynku pracy

Syntea zrealizowała projekt mający na celu podniesienie poziomu aktywności zawodowej dla 90 osób niepełnosprawnych z województwa mazowieckiego. Uczestnicy zostali objęci poradnictwem psychologicznym oraz zawodowym, jak również mieli możliwość udziału w szkoleniach zawodowych w ramach systemu certyfikacji VCC: Multimedia w reklamie, Systemy prezentacji informacji w biznesie oraz Programowanie serwisów www. Ponadto zapewnione zostały staże zawodowe wraz ze wsparciem z zakresu pośrednictwa pracy.

W świecie liczą się tylko zawodowcy

W odpowiedzi na diagnozę potrzeb edukacyjnych i wychowawczych Syntea w partnerstwie z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pionkach zrealizowała projekt W świecie liczą się tylko zawodowcy. Uczniowie mieli możliwość podwyższenia kompetencji, dzięki uczestnictwu w zajęciach wyrównawczych (z zakresu matematyki oraz języka polskiego), językowych oraz w warsztatach z doradcą zawodowym. Ponadto przewidziane były specjalistyczne zajęcia zawodowe w ramach uznawanej przez pracodawców na cały świecie certyfikacji VCC: Jakość obsługi w turystyce, Personel pokładowy linii lotniczych, Personel obsługi naziemnej, Barman, Spawacz MAG, Multimedia w reklamie, oraz Inżynieria projektowania komputerowego CAD 2D i 3D. Ponadto w ramach projektu zaplanowane zostały praktyki zawodowe, co zapewniło podniesienie poziomu umiejętności z zakresu praktycznej nauki zawodu.