Trainico

www.trainico.de

TRAINICO jest firmą istniejącą o 1993 roku. Specjalizuje się w kształceniu i doskonaleniu zawodowym w dziedzinach technicznych, handlowych, językowych ze szczególnym uwzględnieniem lotnictwa. Dzięki ścisłej współpracy ze strategicznymi kontrahentami oraz szkołami wyższymi TRAINICO umożliwia zdobycie międzynarodowych uprawnień, będących jedynymi na rynku niemieckim. Jako spółka zależna Adecco Germany Holding SA & Co. KG TRAINICO dostosowuje swoją ofertę do zmieniających się warunków na rynku. Firma posiada także liczne certyfikaty oraz najnowocześniejsze zaplecze techniczne i pedagogiczne.

SBC School of Business Competences

www.sbc.bg/en/

SBC School of Business Competences z siedzibą w Sofii jest firmą szkoleniową akredytowaną przez EBC*L (European Business Competence License), a oferowane przez nią kursy zawodowe uznawane są przez Bułgarską Agencję Szkolnictwa Zawodowego. Ponadto dzięki współpracy z Bułgarską Agencją Pracy oraz Europejskim Funduszem Socjalnym od 2010 SBC przeszkoliło ponad 300 osób w dziedzinach: ekonomii, zarządzania, marketingu.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

www.wspa.pl

Uczelnia rozpoczęła swoją działalność w 1998 roku otwierając specjalność „Zarządzanie przedsiębiorstwem". WSPA proponuje bogaty wybór kierunków zarówno na studiach I i II stopnia, jak i na studiach podyplomowych. WSPA w Lublinie na wzór wielu uczelni zagranicznych wprowadza europejskie standardy nauczania wzbogacając tym samym swoją ofertę edukacyjną. Misją WSPA jest efektywne przygotowanie przedsiębiorczych i odpowiedzialnych społecznie przyszłych liderów do pracy w kraju i za granicą.

Polsko - Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych

www.pjwstk.edu.pl

Polsko - Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych (PJWSTK) została założona w 1994 r. przez Fundację Rozwoju Technik Komputerowych realizującą porozumienie zawarte pomiędzy rządami Polski i Japonii z roku 1993. Uczelnia zajmuje czołowe pozycje w prestiżowych rankingach. Doceniana jest przez studentów, pracodawców i media. Uczelnia zwraca szczególną uwagę na dostosowywanie programów kształcenia do wymogów oraz oczekiwań rynku pracy, tym samym Rada Programowa stale opracowuje i aktualizuje ofertę edukacyjną.

EuroConsulting Polsko-Niemieckie Centrum Edukacji Biznesu s.c.

www.ec.edu.pl

EuroConsulting s.c. zajmuje się szeroko pojętym kształceniem ustawicznym osób dorosłych, zarówno w formach szkolnych, jak i poprzez kursy i szkolenia. Szkoły prowadzone przez EuroConsulting s.c. posiadają uprawnienia szkół publicznych. Umożliwiają zdobycie wykształcenia średniego lub dyplomu technika na poziomie szkoły policealnej w takich zawodach jak: administracja, BHP, usługi pocztowe i finansowe.