Oferta - Szkolenia

MS 80047 - Używanie Microsoft Dynamics Sure Step

Szkolenie zapoznaje uczestników z niezbędnymi informacjami i technikami umożliwiającymi sprawne posługiwanie się narzędziem Microsoft Dynamics Sure Step. Szkolenie oprócz samego sposobu korzystania z Microsoft Dynamics Sure Step, skupia się również na samej metodologii wdrożenia. Kurs dostarcza wskazówek i najlepszych praktyk do wykorzystania Microsoft Dynamics Sure Step w przygotowaniu i wdrożeniu jednego z rozwiązań Microsoft Dynamics. Celem jest przekazanie wiedzy dotyczącej wykorzystania narzędzia Microsoft Dynamics Sure Step we wdrożeniu Microsoft Dynamics, oraz pomoc w zrozumieniu towarzyszących temu procesowi zagadnień.

Program szkolenia

 • Wprowadzenie
  Moduł ten zapoznaje uczestników z narzędziem Microsoft Dynamics Sure Step oraz opisuje model metodyki wdrożenia, na którym oparty jest Microsoft Dynamics Sure Step.
  • Co to jest Dynamics Sure Step?
  • Wartość narzędzia Microsoft Dynamics Sure Step
  • Korzyści wynikające z używania Microsoft Dynamics Sure Step
  • Model wykorzystywany w Microsoft Dynamics Sure Step
  • Kto wykorzystuje Microsoft Dynamics Sure Step?
  • Model Microsoft Dynamics Sure Step oraz inne Microsoft framework
  • Struktura platformy Microsoft Dynamics Sure Step
  • Poruszanie się w Microsoft Dynamics Sure Step
  • Instalacja Microsoft Dynamics Sure Step
 • Faza implementacji i ofert
  Moduł ten omawia wykorzystanie Microsoft Dynamics Sure Step. Opisuje czynności implementacyjne w każdej fazie, dostarczane produkty i najlepsze praktyki pomocne w wykonywaniu zadań każdej z faz.
  • Przegląd metodologii wdrożenia
  • Faza diagnostyczna
  • Faza analizy
  • Faza projektowa
  • Faza rozwojowa
  • Faza wdrożenia
  • Faza operacyjna
  • Możliwe metodyki w Sure Step
 • Zarządzanie wdrażaniem projektów
  Moduł ten skupia się na strategiach i regułach zarządzania projektem w oparciu o Microsoft Dynamics Sure Step.
  • Najczęstsze problemy towarzyszące projektom wdrożeniowym
  • Komponenty zarządzania projektem w Microsoft Dynamics Sure Step
  • Integracja zadań w zarządzaniu projektem
  • Reguły dotyczące zarządzania projektem
  • Procesy towarzyszące zarządzaniu projektem
  • Faza przecięcia procesów
  • Produkty dostarczane w trakcie zarządzania projektem
  • Narzędzia i szablony zarządzania projektem
  • Wykorzystywanie repozytorium projektowego
  • Najlepsze praktyki w zarządzaniu projektami wdrożeniowymi
 • Dostosowywanie Microsoft Dynamics Sure Step
  Moduł ten wyjaśnia w jaki sposób modyfikować projekty w Microsoft Dynamics Sure Step aby sprostać wymaganiom stawianym przez biznes, wspierać poszczególne piony organizacji, a także odpowiedzieć na potrzeby klienta.
  • Po co dostosowywać projekty w Microsoft Dynamics Sure Step?
  • Projekt w Microsoft Dynamics Sure Step
  • Współdzielenie projektów Microsoft Dynamics Sure Step
  • Zarządzanie projektami Microsoft Dynamics Sure Step
  • Włączanie modyfikacji
 • Scenariusze wdrożenia
  Moduł ten przedstawia różne rodzaje projektów wdrożeniowych wspieranych przez Microsoft Dynamics Sure Step
  • Narzędzia wspierające podejmowanie decyzji
  • Projekty wdrożeniowe
  • Złożone scenariusze wejścia na rynek
  • Optymalizacja ofert
  • Najlepsze praktyki

Grupa docelowa

Szkolenie dostarcza uczestnikom informacji i narzędzi niezbędnych w posługiwaniu się Microsoft Dynamics Sure Step. Przeznaczone jest dla Kierowników Projektów, którzy zarządzają wdrożeniem Microsoft Dynamics, obecnych oraz nowych partnerów Microsoft w zakresie Microsoft Dynamics, a także konsultantów, którzy będą wykorzystywać Microsoft Dynamics Sure Step.

Wymagania

Przed uczestnictwem w szkoleniu uczestnicy powinni spełniać następujące wymagania:

 • posiadać podstawową wiedzę z zakresu funkcjonalności systemów: Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics GP, Microsoft Dynamics NAV i Microsoft Dynamics SL.
 • posiadać doświadczenie z procesami biznesowymi, zagadnieniami funkcjonalności aplikacji oraz planami instalacji i konfiguracji
 • posiadać doświadczenie w procesach planowania, instalacji i konfiguracji aplikacji biznesowych.

Czas trwania: 1 dzień

Powrót do Katalogu Szkoleń