Oferta - Szkolenia

MS 80235 - Zarządzanie wdrożeniami Microsoft Dynamics CRM za pomocą metodyki Microsoft Dynamics Sure Step 2010

Szkolenie omawia zarządzanie projektami wdrożeń Microsoft Dynamics CRM przy pomocy Microsoft Dynamics Sure Step. Ma charakter warsztatu skupionego na obszarze Zarządzania Projektami w Microsoft Dynamics Sure Step 2010. Studenci wcielają się w role Project Managera w przykładzie opisującym wdrożenie Microsoft Dynamics CRM w przykładowej firmie Tailspin Toys.

Wraz z kolejnymi fazami wdrożenia uczestnicy otrzymują wskazówki przedstawione z perspektywy Project Managera, a zawarte w Microsoft Dynamics Sure Step. Ćwiczenia skupiają się na zadaniach związanych z prowadzeniem projektu, w tym: rozpoczęcie, planowanie, realizacja, monitorowanie i zamknięcie projektu. Uczestnicy zostają wyposażeni w materiały i dokumenty Microsoft Dynamics Sure Step, dzięki którym podejmują kluczowe decyzje dotyczące wdrożenia na każdym z jego etapów.

Uczestnicy nie instalują i nie używają Microsoft Dynamics CRM w trakcie szkoleń, aczkolwiek szeroka wiedza dotycząca Microsoft Dynamics CRM jest niezbędna do odpowiedniego poprowadzenia wdrożenia i opracowania dokumentacji projektowej Microsoft Dynamics Sure Step zgodnie z biznesowymi wymaganiami klienta. Ważną rolę w procesie poszerzania i utrwalania wiedzy przekazywanej w trakcie szkolenia stanowią panele dyskusyjne następujące po każdym z ćwiczeń.

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do projektu realizowanego w ramach zajęć
  Moduł ten krótko przedstawia zakres szkolenia, które rozpocznie się od zapoznania się z podstawowymi założeniami Microsoft Dynamics Sure Step. Uczestnicy zostaną wprowadzeni w założenia projektu będącego przedmiotem zajęć, jak również w sprawy organizacyjne związane z przebiegiem szkolenia (np. rodzajami i sposobem rozwiazywania ćwiczeń).
  • Informacje ogólne o Microsoft Dynamics Sure Step
  • Wprowadzenie do zajęć
 • Inicjalizacja projektu i planowanie w fazie wstępnej
  Projekt rozpoczyna się w fazie wstępnej, która zazwyczaj związana jest z działaniami handlowymi. W trakcie tego modułu omawiane są wstępne czynności, które wspierają działania handlowe i przygotowują na nadchodzący projekt. W ramach tego procesu będą zbierane informacje, które pozwolą, na dosyć ogólnym poziomie, określenie celu projektu i przygotują pewne wnioski dla przyszłych etapów wdrożenia.
  • Przygotowanie do fazy wstępnej
  • Czynniki wpływające na decyzje
  • Planowanie projektu
  • Zarządzanie wnioskami w projekcie
 • Planowanie i realizacja projektu na etapie analizy
  Moduł ten przedstawia czynności wymagane do zainicjowania i efektywnego zaplanowania całości projektu. W omawianym przykładzie uczestnicy przygotują i zatwierdzą kartę projektu, zainicjują spotkanie z zespołem otwierające projekt, udokumentują wymagania funkcjonalne, uaktualnią analizę Fit/Gap, i opracują zarządzanie zmianami.
  • Planowanie projektu i zarządzanie komunikacją na etapie analizy
  • Przegląd możliwych rozwiązań
  • Szczegółowa analiza procesów biznesowych
  • Analiza Fit/Gap
  • Zarządzanie zmianą
  • Zarządzanie propozycjami
 • Realizacja i monitoring projektu w fazie projektowania, budowania i wdrożenia
  Moduł ten zapoznaje uczestników z czynnościami, które musi wykonać oraz monitorować Project Manager podczas wdrożenia Microsoft Dynamics CRM. Poprzez współpracę z zespołem projektowym (inni uczestnicy zajęć) uczestnicy określą, jakie czynności i procesy są właściwe i w jakim stopniu muszą być zrealizowane. Podczas fazy realizacji projektu uczestnicy poznają jak czynności związane z zarządzaniem projektami (kontrola jakości, zakupy, zarządzanie ryzykiem i zmianą, kontrola czasu i kosztów, komunikacja, budowa zespołu) są realizowanie na konkretnym przykładzie.
  • Przegląd faz planowania, rozwoju i wdrożenia
  • Planowanie
  • Projektowanie rozwiązania
  • Status i wykonanie projektu
  • Testowanie
  • Przegląd końca etapu
  • Uruchomienie
 • Zamknięcie projektu podczas fazy operacyjnej
  Moduł ten opisuje czynności, których wykonanie jest niezbędne do zakończenia projektu i przekazania rozwiązania i związanej z nim wiedzy Klientowi.
  • Zarządzanie jakością
  • Dodatkowe czynności operacyjne
  • Zamknięcie projektu
  • Sukces

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone jest dla Project Managerów i konsultantów wdrożeniowych odpowiedzialnych za zarządzanie procesami wdrożeń Microsoft Dynamics CRM.

Wymagania

Przed wzięciem udziału w szkoleniu uczestnicy powinni mieć praktyczne doświadczenie z Microsoft Dynamics Sure Step. Wskazane jest również posiadanie wiedzy z zakresu Microsoft Dynamics CRM oraz ukończenie poniższych kursów:

 • Introduction to Microsoft Dynamics Sure Step
 • Using Microsoft Dynamics Sure Step 2010 Course #80166

Czas trwania: 2 dni

Powrót do Katalogu Szkoleń