Oferta - Szkolenia

Zarządzanie projektami - PRINCE 2 Foundation

Szkolenie pozwala uczestnikom na zapoznanie się z metodyką PRINCE 2 oraz pomaga w przygotowaniu się do egzaminu PRINCE 2 Foundation (pierwszy stopień certyfikacyjny). Wiedza zdobyta na szkoleniu pozwoli uczestnikom na zastosowanie metodyki PRINCE 2 do zarządzania projektami w swojej organizacji.

Program szkolenia

 • Podstawy PRINCE 2
 • Wprowadzenie do metodyki PRINCE 2
 • Fazy projektu zgodnego z PRINCE 2
 • Struktura metodyki PRINCE 2
 • Wstępne omówienie 8 procesów metodyki
 • Proces Przygotowanie Projektu (PP)
 • Proces Inicjowanie Projektu (IP)
 • Proces Zarządzanie Strategiczne Projektem (ZS)
 • Proces Sterowanie Etapem (SE)
 • Proces Zarządzanie Wytwarzaniem Produktów (WP)
 • Proces Zarządzanie Zakresem Etapu (ZE)
 • Proces Zamykanie Projektu (ZP)
 • Proces Planowanie (PP)
 • Komponenty
 • Podsumowanie szkolenia

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do:

 • kierowników projektów,
 • asystentów kierowników projektów,
 • członków zespołów projektowych,
 • konsultantów,
 • osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z zarządzaniem projektami, pragnących usystematyzować i/lub pogłębić wiedzę z zakresu zarządzania projektem oraz poznać najlepsze praktyki dotyczące inicjowania, planowania oraz kontroli i zamykania projektu,
 • osób zainteresowanych certyfikacją PRINCE 2.

Czas trwania: 3 dni

Powrót do Katalogu Szkoleń