Oferta - Szkolenia

Zarządzanie projektami wg metodyki PRINCE 2

Podczas tego 3–dniowego szkolenia uczestnicy zdobywają wiedzę niezbędną do uczestnictwa lub prowadzenia projektu, który jest zarządzany wg metodyki PRINCE 2.

Program szkolenia

 • Zarządzania projektami – wprowadzenie
 • Zarządzanie projektami zgodnie z metodyką PRINCE 2
 • Struktura PRINCE 2
 • Zasady i obszary wiedzy w PRINCE 2
 • Procesy w zarządzaniu projektami
 • Podsumowanie szkolenia

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do:

 • kierowników projektów,
 • asystentów kierowników projektów,
 • członków zespołów projektowych,
 • konsultantów,
 • osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z zarządzaniem projektami, pragnących usystematyzować i/lub pogłębić wiedzę z zakresu zarządzania projektem oraz poznać najlepsze praktyki dotyczące inicjowania, planowania oraz kontroli i zamykania projektu,
 • osób zainteresowanych certyfikacją PRINCE 2.

Czas trwania: 3 dni

Powrót do Katalogu Szkoleń