Oferta - Szkolenia

Zarządzanie Zespołem i Zarządzanie Dostawcami

Czwarty z cyklu warsztatów wchodzących w skład Akademii PMP® prezentującej w wyczerpujący sposób kluczowe elementy sztuki zarządzania projektami w oparciu o standardy Project Management Institute zawarte w Project Management Body of Knowledge (PMBOK®). Szkolenie podzielone jest na dwie części : jedna omawia zarządzanie zespołem, druga zarządzanie dostawami.

Program szkolenia

Zarządzanie Zespołem:
 • rola przywództwa we współczesnym środowisku biznesowym
 • tworzenie skutecznych zespołów projektowych w oparciu o efektywną komunikację
 • etapy formowania zespołu
 • optymalizacja relacji interpersonalnych
 • wykorzystywanie posiadanych uprawnień i własnej osobowości do zwiększenia wydajności pracy zespołu i udoskonalenia współpracy
 • rozwiązywanie konfliktów
 • techniki kreatywnego rozwiązywania problemów
 • elementy sztuki negocjacji w prowadzeniu projektu
 • zarządzanie zespołem a zarządzanie zmianami
Zarządzanie Dostawcami:
 • budowanie efektywnych relacji z dostawcami
 • model zarządzania dostawcami PMI®
 • analiza: kupić czy wytworzyć
 • poszukiwanie dostawców na rynku
 • ryzyko w zarządzaniu dostawcami
 • typy kontraktu
 • definiowanie właściwego typu kontraktu w zależności od potrzeb projektu
 • rozliczenia kontraktów z dostawcami
 • nawiązywanie współpracy w modelu korzystnym dla obu stron
 • monitorowanie i kontrola wyników pracy dostawcy
 • zarządzanie wiedzą na temat dostawców

Czas trwania: 2 dni

Powrót do Katalogu Szkoleń