Oferta - Szkolenia

Zarządzanie Ryzykiem i Jakością

Trzeci z cyklu warsztatów wchodzących w skład Akademii PMP® prezentującej w wyczerpujący sposób kluczowe elementy sztuki zarządzania projektami w oparciu o standardy Project Management Institute zawarte w Project Management Body of Knowledge (PMBOK®). Podczas szkolenia omawiane są zagadnienia dotyczące zarządzania Ryzykiem i Jakością.

Program szkolenia

 • proces zarządzania ryzykiem oraz jego wpływ na zarządzanie projektem
 • analiza ryzyka (szanse, zagrożenia) związanego z realizacją projektu
 • analiza ryzyka jako element procesu planowania projektu (identyfikacja ryzyka, kategoryzacja poszczególnych elementów ryzyka projektowego, budowanie strategii obniżania ryzyka, plany awaryjne)
 • kontrola ryzyka w poszczególnych fazach cyklu życia projektu
 • zarządzanie wiedzą na temat ryzyka jako element budowania "odporności organizacji" na ryzyko, dokumentacja procesu zarządzania ryzykiem
 • przekazywanie doświadczeń jako element minimalizacji ryzyka realizacji przyszłych projektów
 • analiza ryzyka (szanse, zagrożenia) portfela zależnych od siebie projektów realizowanych jednocześnie w ramach organizacji
 • narzędzia i techniki planowania jakości w projektach
 • polityka jakości, podstawowe metody zarządzania jakością
 • plan zarządzania jakością
 • zapewnienie jakości
 • audyty jakości, doskonalenie jakości
 • kontrola jakości w trakcie realizacji projektu i po zakończeniu projektu

Czas trwania: 2 dni

Powrót do Katalogu Szkoleń