Oferta - Szkolenia

Zarządzanie Kosztami i Harmonogramem

Drugi z cyklu warsztatów wchodzących w skład Akademii PMP® prezentującej w wyczerpujący sposób kluczowe elementy sztuki zarządzania projektami w oparciu o standardy Project Management Institute zawarte w Project Management Body of Knowledge (PMBOK®). Podczas szkolenia omawiane są zagadnienia dotyczące zarządzania Kosztami i Harmonogramem.

Program szkolenia

 • proces definiowania wymagań klienta
 • budowanie szczegółowej Struktury Podziału Pracy (WBS)
 • metody szacowania kosztów i czasu trwania zadań
 • tworzenie diagramów sieciowych z wykorzystaniem metod PERT/CPM
 • relacje kolejności i ścieżka krytyczna
 • wykresy Gantt'a i wykresy kamieni milowych
 • techniki budżetowania projektu i jego poszczególnych faz
 • przewidywanie przebiegu projektu korzystając z danych historycznych
 • ustalanie planu bazowego projektu
 • tworzenie rezerwy zasobów
 • wdrażanie w trakcie realizacji projektu systemu analizy "Earned Value"
 • zarządzanie zmianą
 • zarządzanie odchyleniami w kosztorysie i harmonogramie
 • strategie zakończenia projektu

Czas trwania: 2 dni

Powrót do Katalogu Szkoleń