Oferta - Szkolenia

Zarządzanie Projektami w Organizacjach

Pierwszy z cyklu warsztatów wchodzących w skład Akademii PMP® prezentującej w wyczerpujący sposób kluczowe elementy sztuki zarządzania projektami w oparciu o standardy Project Management Institute zawarte w Project Management Body of Knowledge (PMBOK®). Podczas szkolenia omawiane jest zarządzanie projektami w organizacjach.

Program szkolenia

  • podstawowe koncepcje sztuki zarządzania projektami według standardów Project Management Institute
  • techniki selekcji projektów
  • modele cyklu życia projektu
  • strategie zarządzania zakresem projektu
  • tworzenie, wdrażanie oraz kontrola planów projektów
  • narzędzia służące planowaniu poszczególnych faz projektu, szacowaniu ich kosztów oraz czasu trwania
  • budowanie i efektywne zarządzanie zespołami projektowymi
  • wstęp do zarządzania ryzykiem projektowym
  • technika "Earned Value", oraz inne metody kontroli przebiegu projektu
  • uniwersalna terminologia Project Management Institute

Czas trwania: 2 dni

Powrót do Katalogu Szkoleń