Oferta - Szkolenia

Public Relations w placówkach służby zdrowia

Szkolenie ma na celu przybliżyć jego uczestnikom istotę Public Relations jako instrumentu promocji placówki służby zdrowia. Uczestnicy zostaną zapoznani z podstawowymi metodami kreowania pozytywnego wizerunku swojej organizacji oraz najważniejszymi technikami public relations, które można skutecznie wykorzystać w placówkach działających na rynku usług medycznych. Słuchacze zdobędą umiejętności opracowywania strategii oraz organizacji działań PR, reagowania na sytuacje kryzysowe, a także zostaną im zaprezentowane podstawowe metody wywierania wpływu społecznego, które będą mogli wykorzystać w swoich działaniach w celu kreowania jak najlepszego wizerunku swojej organizacji.

Program szkolenia

  • Public Relations jako instrument promocji.
  • Definicja i zasady PR.
  • Elementy psychologii wpływu społecznego.
  • Lobbing a Public Relations.
  • Identyfikacja wizualna organizacji.
  • Komunikacja wewnętrzna w organizacji jako element PR.
  • Budowanie wizerunku firmy w Internecie.
  • Organizacja imprez wizerunkowych.
  • Kształtowanie realizacji z mediami.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane jest do pracowników służby zdrowia odpowiedzialnych za działania Public Relations lub osób odpowiedzialnych za udzielanie informacji opinii publicznej.

Czas trwania: 2 dni

Kurs nie wymaga wcześniejszego przygotrowania merytorycznego.

Powrót do Katalogu Szkoleń