Oferta - Szkolenia

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dzieci i niemowląt

Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji w zakresie rozpoznawania NZK (nagłego zatrzymania krążenia) u dzieci i niemowląt oraz zapoznanie uczestników z podstawowymi zabiegami resuscytacyjnymi. Ponadto uczestnicy nabędą umiejętność postepowania z zadławionym dzieckiem i niemowlęciem.

Program szkolenia

  • Przyczyny i mechanizmy nagłego zatrzymania krążenia u dzieci i niemowląt.
  • Niedrożność dróg oddechowych spowodowana ciałem obcym.
  • Postępowanie z nieprzytomnym dzieckiem z drożnymi drogami oddechowymi i prawidłowym oddechem.
  • Metody bezprzyrządowego udrażniania dróg oddechowych, oddechy ratownicze i uciskanie klatki piersiowej u dzieci i niemowląt.
  • Defibrylacja z wykorzystaniem AED u dzieci powyżej 1 roku życia.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane do pielęgniarek i położnych.

Czas trwania: 2 dni

Wymagany jest co najmniej 2-miesięczny staż pracy. Nie jest wymagana wiedza nt. resuscytacji krążeniowo-oddechowej u dzieci i niemowląt.
Zajęcia teoretyczne: wykład interaktywny połączony z pokazem – 8 godz. dydaktycznych.
Zajęcia praktyczne: ćwiczenia w grupach 5-10 osobowych – 8 godz. dydaktycznych.

Powrót do Katalogu Szkoleń