Oferta - Szkolenia

Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u dorosłych z wykorzystaniem automatycznego defibrylatora zewnętrznego - BLS z AED

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom zapoznać się z podstawowymi zabiegami resuscytacji. Począwszy od rozpoznania osób, u których nastąpiło zatrzymanie krążenia, poprzez ułożenie w pozycji bezpiecznej aż po prawidłowe postępowanie w przypadku zagrożenia życia. Podczas szkolenia uczestnicy poznają teoretyczne aspekty pomocy, jak również nabędą umiejętność wykonywania podstawowych zabiegów resuscytacyjnych oraz defibrylacji.

Program szkolenia

  • Przyczyny i mechanizmy nagłego zatrzymania krążenia u dorosłych.
  • Postępowanie z nieprzytomnym prawidłowo oddychającym.
  • Ciało obce w drogach oddechowych u osoby dorosłej.
  • Metody bezprzyrządowego udrażniania dróg oddechowych, sztucznego oddychania i uciskania klatki piersiowej.
  • Defibrylacja z wykorzystaniem AED.
  • Sytuacje szczególne – podtopienie, hipotermia, kobieta ciężarna, porażenie prądem, porażenie piorunem, urazy.

Grupa docelowa

Szkolenie skierowane do pielęgniarek i położnych.

Czas trwania: 2 dni

Wymagany jest co najmniej 2-miesięczny staż pracy. Nie jest wymagana wiedza nt. resuscytacji krążeniowo-oddechowej osoby dorosłej.
Zajęcia teoretyczne: wykład interaktywny połączony z pokazem – 8 godz. dydaktycznych.
Zajęcia praktyczne: ćwiczenia w grupach 5-10 osobowych – 8 godz. dydaktycznych.

Powrót do Katalogu Szkoleń