Oferta - Szkolenia

Dziecko z cukrzycą jako pacjent

Szkolenie ma na celu aktualizację wiedzy pielęgniarek w obszarze opieki nad dzieckiem i młodzieżą z cukrzycą. Poruszane zagadnienia będą dotyczyć epidemiologii i patogenezy cukrzycy I typu, symptomatologii, diagnostyki i terapii, a także zaburzeń metabolicznych, wynikających z procesu chorobowego oraz specyfiki przebiegu choroby u osób w wieku rozwojowym. Ponadto kurs obejmuje także podstawowe zagadnienia z dietoterapii, z uwzględnieniem okresu rozwojowego oraz wysiłku fizycznego.

Program szkolenia

  • Regulacja poziomu glukozy we krwi.
  • Epidemiologia cukrzycy I typu w Polsce z uwzględnieniem grup wiekowych
  • Etiologia i patogeneza cukrzycy I typu. Rozwój choroby i jej objawy.
  • Zaburzenia metaboliczne u chorych na cukrzycę typu I i ich konsekwencje dla rozwijającego się organizmu.
  • Specyfika przebiegu choroby u dzieci i młodzieży.
  • Diagnostyka choroby.
  • Aktualne możliwości leczenia farmakologicznego. Zasady insulinoterapii.
  • Dieta i wysiłek fizyczny, a cukrzyca u dzieci i młodzieży. Stany wymagające modyfikacji dawek insuliny.
  • Edukacja dzieci, młodzieży i ich rodzin w zakresie zasad życia z cukrzycą.
  • Zakończenie - rola pielęgniarki w diagnozowaniu i leczeniu cukrzycy, edukacji zdrowotnej chorych i ich opiekunów oraz w profilaktyce choroby i jej powikłań.

Grupa docelowa

Pielęgniarki rodzinne, pediatryczne oraz pracujące w środowisku wychowania i nauczania; studenci studiów II° kierunku pielęgniarstwo.

Czas trwania: 1 dzień

Wymagane jest posiadanie prawa wykonywania zawodu

Powrót do Katalogu Szkoleń