Oferta - Szkolenia

Borelioza u dzieci. Borelioza u ciężarnych.

Celem szkolenia jest przybliżenie zagadnień dotyczących przebiegu, leczenia i możliwych powikłań boreliozy u dzieci. Zagadnienia obejmują też odmienności w symptomatologii w stosunku do dorosłych oraz wpływ nieleczonej choroby na dalsze życie dzieci. Treści dotyczą również możliwych problemów związanych ze szkołą i jej środowiskiem podczas leczenia dziecka z chorobą w fazie późnej, roli szkoły w profilaktyce i wczesnym wykrywaniu boreliozy u ucznia. Druga część szkolenia dotyczy teratogennego wpływu boreliozy u ciężarnej na rozwijający płód oraz zaobserwowanych objawów u dzieci, zakażonych wewnątrzmacicznie.

Program szkolenia

  • Symptomatologia boreliozy u dzieci.
  • Problemy dzieci z boreliozą późną i ich uwarunkowania.
  • Trudności w trakcie terapii dzieci szkolnych.
  • Rola szkoły we wczesnym wykrywaniu boreliozy.
  • Szkolna edukacja zdrowotna w zakresie profilaktyki chorób odkleszczowych.
  • Aktualny stan badań dotyczących teratogennego wpływu krętków boreliozy na przebieg ciąży.
  • Objawy zakażenia wewnątrzmacicznego u dzieci - okres poporodowy, noworodkowy i niemowlęcy. Szanse powrotu do pełni zdrowia.
  • Kontrowersje dotyczące postępowania leczniczego z ciężarną zakażoną boreliozą.
  • Trudności i kontrowersje dotyczące diagnostyki i leczenia małych dzieci.
  • Podsumowanie.

Grupa docelowa

Pielęgniarki rodzinne, pediatryczne, środowiska wychowania i nauczania; położne; studenci studiów II° kierunku pielęgniarstwo/położnictwo.

Czas trwania: 1 dzień

Wymagane jest ukończone szkolenie "Borelioza i inne choroby przenoszone przez kleszcze"

Powrót do Katalogu Szkoleń