Oferta - Szkolenia

Borelioza i inne choroby przenoszone przez kleszcze

Szkolenie ma na celu podniesienie świadomości zagrożeń, wynikających z ukąszenia przez kleszcze, a także uaktualnienie wiedzy na temat patogenów przenoszonych przez te pajęczaki, wywoływanych przez nie chorób oraz trudności diagnostyczno- terapeutycznych. Ponadto poruszane będą zagadnienia profilaktyki chorób odkleszczowych oraz aktualnych możliwości i celowości wykonywania badania kleszczy, usuniętych ze skóry.

Program szkolenia

  • Kleszcze - środowisko życia, stadia rozwojowe.
  • Patogeny przenoszone przez kleszcze i ich diagnostyka; choroby odkleszczowe.
  • Borelioza - sytuacja epidemiologiczna w Polsce.
  • Fazy rozwoju boreliozy i jej objawy.
  • Trudności diagnostyczne boreliozy i ich przyczyny.
  • Kontrowersje w postępowaniu terapeutycznym.
  • Ochrona przez atakiem kleszcza i postępowanie po ugryzieniu.
  • Badanie kleszczy usuniętych ze skóry- aktualne możliwości; celowość.
  • Jakość życia chorych z boreliozą. Film „One tick away”.
  • Organizacje pacjenckie w Polsce i na świecie.

Grupa docelowa

Pielęgniarki rodzinne, środowiska wychowania i nauczania, opieki długoterminowej, pielęgniarki z poradni i oddziałów chorób zakaźnych i odzwierzęcych, studenci studiów II° stopnia kierunku pielęgniarstwo.

Czas trwania: 1 dzień

Wymagane jest posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej.

Powrót do Katalogu Szkoleń