Oferta - Szkolenia

Uwarunkowania religijno - kulturowe w opiece nad zdrowiem człowieka

Celem szkolenia jest przybliżenie różnic kulturowo - religijnych w odniesieniu do stylu życia wyznawców wybranych religii i mniejszości etnicznych i ich znaczenie w sprawowaniu opieki pielęgniarskiej w zdrowiu i chorobie. Zdobyta wiedza pozwoli pielęgniarkom na uwzględnienie różnic w opiece, zgodnie z oczekiwaniami wyznawców religii i mniejszości etnicznych, co w konsekwencji wzmocni poczucie bezpieczeństwa zarówno pacjentów, jak i pewności działania u pielęgniarki, a opieka stanie się bardziej efektywna. Przedstawione różnice kulturowo - religijne obejmują: katolicyzm, prawosławie, islam, judaizm, protestantyzm, Świadków Jehowy oraz Romów.

Program szkolenia

  • Czynniki warunkujące opiekę w zdrowiu i chorobie - model „Wschodzącego słońca”, „Kompetencji kulturowych” Purnell. Prawna regulacja opieki w zdrowiu i chorobie dla wyznawców różnych religii i mniejszości etnicznych.
  • Katolicyzm, prawosławie, islam, judaizm, protestantyzm, Świadkowie Jehowy, Romowie - podstawowe zagadnienia
  • Opieka nad kobietą, w tym nad ciężarną, rodzącą i położnicą.
  • Antykoncepcja, aborcja.
  • Opieka nad dzieckiem.
  • Opieka nad dorosłym pacjentem.
  • Opieka w trakcie umierania; śmierć i żałoba.
  • Skutki braku kompetencji kulturowych w opiece pielęgniarskiej i położniczej.

Grupa docelowa

Pielęgniarki i położne pracujące na wszystkich stanowiskach z bezpośrednim kontaktem z pacjentem (pielęgniarki z oddziałów, poradni, przychodni, szkół; pielęgniarki rodzinne); studenci studiów II° kierunku położnictwo/pielęgniarstwo.

Czas trwania: 1 dzień

Wymagane jest posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej.

Powrót do Katalogu Szkoleń