Oferta - Szkolenia

Problemy narkomanii w Polsce

Celem szkolenia jest uzupełnienie i aktualizacja wiedzy pielęgniarek w zakresie narkomanii oraz przygotowanie do profilaktyki i wczesnego wykrywania zjawiska w objętej opieką populacji. Zagadnienia będą dotyczyć epidemiologii narkomanii, polskiego ustawodawstwa, typów uzależnień, rodzajów substancji odurzających wykorzystywanych przez narkomanów i objawów po ich zażyciu. Omówione będą też konsekwencje medyczne i społeczne stosowania narkotyków, a także aktualne możliwości terapii. Osobnym zagadnieniem będą możliwości profilaktyki narkomanii wśród dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem rodziny i szkoły.

Program szkolenia

  • Narkotyk, narkoman, narkomania; dane epidemiologiczne na temat narkomanii w Polsce - wprowadzenie.
  • Rodzaje substancji odurzających, stosowanych przez narkomanów oraz objawy po ich zażyciu.
  • Skutki medyczne stosowania narkotyków - wpływ na funkcjonowanie organizmu.
  • Skutki społeczne narkomanii.
  • Polskie ustawodawstwo w zakresie zapobiegania i zwalczania uzależnień od narkotyków.
  • Aktualne możliwości terapii i czynniki wpływające na jej skuteczność.
  • Profilaktyka narkomanii - rola szkoły i rodziny; udział pielęgniarki w profilaktyce, diagnozowaniu i terapii a jej kompetencje zawodowe.

Grupa docelowa

Pielęgniarki rodzinne, środowiska nauczania i wychowania, pediatryczne; studenci studiów II° kierunku pielęgniarstwo

Czas trwania: 1 dzień

Wymagane jest posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej.

Powrót do Katalogu Szkoleń