Oferta - Szkolenia

Alkoholizm w Polsce i jego skutki społeczno - medyczne

Celem szkolenia jest podniesienie wśród pielęgniarek i położnych poziomu wiedzy na temat rozpowszechnienia zjawiska alkoholizmu w Polsce oraz jego skutków społeczno - medycznych. Przedstawiony zostanie wpływ alkoholu na organizm człowieka, a także przebieg choroby alkoholowej i terapia. Poruszone też będą zagadnienia wpływu uzależnienia na funkcjonowanie całej rodziny, jak również następstwa wychowywania dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym (syndrom DDA). Wśród omawianych zagadnień znajdą się też skutki spożywania alkoholu przez ciężarne oraz problemy dzieci z FAS/FAE i ich wpływ na dorosłe życie.

Program szkolenia

 • Wprowadzenie do zagadnienia uzależnienia - rodzaje i typy uzależnień.
 • Alkoholizm a pijaństwo. Alkoholizm w Polsce - dane epidemiologiczne.
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 • Rozwój choroby alkoholowej.
 • Wpływ spożywania alkoholu na funkcjonowanie organizmu.
 • Funkcjonowanie rodziny z problemem alkoholowym; zjawisko współuzależnienia.
 • Skutki wychowywania dziecka w rodzinie z problemem alkoholowym; DDA.
 • Profilaktyka i terapia choroby alkoholowej.
 • Wpływ alkoholu na rozwój płodu; zmiany w OUN i ich przyczyny u potomstwa matek pijących w ciąży.
 • FAS/FAE- problemy pierwotne i wtórne.
 • Zjawisko spożywania alkoholu przez młodzież- czynniki sprzyjające, wpływ na rozwijający się organizm, możliwości profilaktyki.
 • Zakończenie - kompetencje zawodowe pielęgniarki i położnej w profilaktyce, diagnozowaniu i terapii choroby alkoholowej.

Grupa docelowa

Pielęgniarki pracujące w podstawowej opiece zdrowotnej, w domach pomocy społecznej; pielęgniarki pediatryczne, szkolne; położne pracujące w podstawowej opiece zdrowotnej; studentki studiów II° pielęgniarstwa i położnictwa.

Czas trwania: 1 dzień

Wymagane jest posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/położnej.

Powrót do Katalogu Szkoleń