Oferta - Szkolenia

Rozwój umiejętności menedżerskich

Szkolenie dotyczy rozwoju kompetencji interpersonalnych osób zarządzających ludźmi tj. rozwiązywania konfliktów, pracy zespołowej, wywierania wpływu, delegowania uprawnień czy zachowań asertywnych. Każda z tych kompetencji jest istotnym elementem doskonalenia współpracy pomiędzy personelem a przełożonymi. Celem szkolenia jest również rozwój inteligencji emocjonalnej jako kluczowej umiejętności menadżerskiej.

Program szkolenia

 • Komunikacja:
  • umiejętności uważnego słuchania,
  • nadawanie,
  • przemawianie,
  • przekazywanie zadań pracownikom,
  • rozmowy coachingowe.
 • Sposoby rozwiązywania konfliktów w pracy zespołowej.
 • Negocjacje, wywieranie wpływu, posługiwanie się własnym autorytetem.
 • Praca zespołowa, role zespołowe.
 • Delegowanie uprawnień.
 • Zachowania asertywne.

Grupa docelowa

Pracownicy wyższego szczebla, menadżerowie, osoby planujące rozwój swojej kariery zawodowej.

Czas trwania: 2 dni

Powrót do Katalogu Szkoleń