Oferta - Szkolenia

Negocjacje w sytuacjach zawodowych

Szkolenie pozwala na analizę działań, jakie podejmujemy kiedy stajemy się negocjatorami. Uczestnicy kursu dowiedzą się jaką strategię przyjąć w czasie negocjacji i jakimi czynnikami jest ona uwarunkowana. Wiedza na temat procesu negocjacji, z wyszczególnieniem jego faz pozwoli na doskonalenie kompetencji w prowadzeniu rozmów z przełożonymi i współpracownikami. Celem szkolenia jest również rozwój umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, jakie mogą pojawić się podczas rozmów negocjacyjnych. Na spotkaniu przedstawione zostaną, jak również przećwiczone w sposób praktyczny, sposoby rozwiązywania konfliktów pojawiających się w relacjach z współpracownikami i pacjentami.

Program szkolenia

 • Struktura procesu negocjacji:
  • przygotowanie do negocjacji (ocena interesów i stanowiska wewnątrz organizacji oraz partnerów),
  • etapy procesu negocjacji i ich znaczenie w osiągnięciu celu (kwestie i sposób poruszania ich w trakcie negocjacji),
  • negocjacje grupowe.
 • Konflikty – przyczyny, rodzaje i sposoby rozwiązywania.
 • Bariery podczas negocjacji i sposoby ich pokonywania:
  • przełamywanie impasu w negocjacjach,
  • przełożenie interesów firmy na kwestie negocjacyjne,
  • panowanie nad emocjami i stresem podczas negocjacji.
 • Negocjacje w sytuacji kryzysowej:
  • odmowa negocjowania,
  • groźby,
  • niespodziewane taktyki i elementy zaskoczenia.
 • Kontrolowanie atmosfery w rozmowach:
  • ataki personalne,
  • agresja i niekonsekwencje, jako wzrost napięcia,
  • kooperacja i zmiana słabości w siłę, jako wzrost porozumienia,
  • taktyki zdobywania przewagi i regulowania relacji,
  • najczęściej popełniane błędy negocjatorów.

Grupa docelowa

Przełożeni, personel wyższego szczebla, pracownicy.

Czas trwania: 2 dni

Powrót do Katalogu Szkoleń