Oferta - Szkolenia

Walka ze stresem i wypalenie zawodowe

Szkolenie ma na celu rozwój umiejętności radzenia sobie ze stresem w sytuacjach kryzysowych, ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnych sposobów reakcji człowieka na stres. Poznanie różnych koncepcji stresu (przyczyn oraz objawów) umożliwi zrozumienie istoty tego zjawiska. Szkolenie dostarczy też kompetencji w zakresie diagnozy reakcji organizmu na stres – czyli jak rozpoznawać symptomy stresu pojawiające się w ciele i jak im zapobiegać. Na warsztatach uczestnicy poznają również techniki relaksacyjne, które są szczególnie pomocne w pracy i poza nią. Uczestnicy dowiedzą się również kiedy zaczyna się wypalenie zawodowe oraz pracoholizm i jak im przeciwdziałać.

Program szkolenia

 • Teorie stresu:
  • diagnoza,
  • przyczyny,
  • skutki.
 • Jak pozytywnie zarządzać stresem:
  • praca z przekonaniami,
  • elementy RTZ.
 • Techniki radzenia sobie ze stresem:
  • modyfikacja ocen poznawczych,
  • wizualizacja,
  • relaksacja,
  • techniki medytacji,
  • ćwiczenia izometryczne,
  • ćwiczenia energetyzujące,
  • technika afirmacji,
  • efektywne ćwiczenia oddechowe.
 • Praca nad sobą jako element radzenie sobie ze stresem – rozwój samoświadomości.
 • Wypalenie zawodowe i pracoholizm jako skutki długotrwałego stresu.
 • Inteligencja emocjonalna – rozpoznawanie i radzenie sobie z własnymi emocjami oraz emocjami innych.
 • Techniki relaksacyjne - używanie ich w codziennej pracy i poza nią.

Grupa docelowa

Szkolenie przeznaczone dla pielęgniarek, położnych oraz ich przełożonych.

Czas trwania: 2 dni

Godziny realizacji szkolenia: 09.00-18.00
Miejsce szkolenia: Centrum Edukacyjne Syntea w Lublinie, Galeria "Parada", ul. Nałęczowska 30, 20-701 Lublin
Przerwa obiadowa: 13.00-13.45 (we własnym zakresie; Syntea zapewnia przerwy kawowe)

Powrót do Katalogu Szkoleń