Oferta - Szkolenia

ART for IT (Sztuka dla informatyków)

Aptech ArenaSzkolenie adresowane jest do osób dobrze zaznajomionych z obsługą komputerów, w szczególności aplikacji multimedialnych, odczuwających potrzebę doskonalenia swoich umiejętności związanych z kreacją artystyczną. Szkolenie prowadzone jest przy wykorzystaniu sztalugi, papieru, kartek, kawalety, plasteliny, drutu (typowego wyposażenia pracowni malarsko-rysunkowej oraz rzeźbiarskiej). Uczestnicy po zakończeniu zajęć nabędą umiejętności związane z kreacją artystyczną. Pozyskana kompetencja umożliwia poszerzenie umiejętności w dziedzinie kreacji artystycznej.

Program szkolenia

  • Rysunek, w szczególności pojęcia: martwa natura, pejzaż/perspektywa, rysunek postaci.
  • Malarstwo – w szczególności użycie koloru.
  • Narracja rysunkowa.
  • Rzeźba (postać).

Certyfikacja

Certyfikat Syntea SA z akredytacją Aptech Arena Animation potwierdzającą, że program szkolenia i egzamin posiada autoryzację firmy Aptech Limited.

Czas trwania: 10h

Dedykowane skrypty Syntea opracowane na podstawie podręczników Aptech Arena Animation.

Powrót do Katalogu Szkoleń