Oferta - Egzaminy

Certyfikacja nabytych umiejętności umożliwia zdobywanie kolejnych etapów ścieżek kompetencyjnych i podnoszenie specjalistycznych kwalifikacji. Syntea SA jest certyfikowanym ośrodkiem Pearson VUE, co umożliwia zdawanie egzaminów w naszych ośrodkach w Warszawie i w Lublinie. Udział w szkoleniu organizowanym przez autoryzowane centrum szkoleniowe gwarantuje uczestnikowi otrzymanie certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w tym szkoleniu. Egzaminy mają postać testów - jednokrotnego lub wielokrotnego wyboru. Pozytywne zdanie egzaminu przez uczestnika szkolenia równoznaczne jest z uzyskaniem przez niego certyfikatu i określonego tytułu.

Procedura zapisów