Syntea S.A.

ul. Wojciechowska 9a, III piętro
20-704 Lublin

Tel.: +48 81 45 21 400, Fax: +48 81 45 21 401

Syntea Centrum Edukacyjne - Lublin

ul. Wojciechowska 9a, II piętro
20-704 Lublin

Tel.: +48 81 45 21 500, Fax: +48 81 45 21 501


Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000308412, NIP 712-31-22-247
Kapitał zakładowy: 770 000,00 PLN