Firma

Jakość usług świadczonych przez Syntea SA została potwierdzona poprzez uzyskanie certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015. Certyfikat jakości obejmuje: Dostarczanie usług szkoleniowych w zakresie budowania i rozwoju kompetencji i kwalifikacji w tym zawodowych z uwzględnieniem zaawansowanych systemów informatycznych, usług konsultingowych, w tym audytów systemów informatycznych oraz usług z zakresu organizacji praktyk, staży i pośrednictwa pracy. Realizacja przyjętych zasad zarządzania jakością jest naszym najwyższym priorytetem wpływającym na sprawność funkcjonowania organizacji. Dzięki zasadom polityki jakości możemy spełniać wymagania i oczekiwania naszych Klientów oraz zapewnić najwyższą jakość usług.

System zarządzania jakością Syntea SA jest stale doskonalony, zaś pracownicy angażując się w realizację jego założeń przyczyniają się do zachowania najwyższych standardów w działalności organizacji.