Firma
Wspieramy możliwość akumulacji osiągnięć oraz zdobycia kwalifikacji zawodowych poprzez edukację dualną, zgodnie z najnowszą nowelizacją Ustawy Prawo Oświatowe.
17.04.2019

Oferta Syntea SA jest zgodna z wytycznymi nowelizacji Ustawy Prawo Oświatowe z listopada 2018 i pozwala placówkom edukacyjnym prowadzącym kształcenie zawodowe wprowadzić ofertę kwalifikacji rynkowych wpisanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

W ramach zajęć dydaktycznych objętych ramowym planem nauczania realizowanych w szkole przez przygotowanych uprzednio nauczycieli, uczniowie mogą uzyskać certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje. Zarówno organizacja kursów jak i terminy egzaminów certyfikujących mogą być każdorazowo dostosowane do indywidualnych oczekiwań pojedynczej szkoły.

W ramach współpracy, przygotowujemy również nauczycieli do podniesienia kompetencji w zakresie prowadzenia nowoczesnych form edukacji, a także optymalizacji współpracy z przedsiębiorcami w trakcie organizacji staży i praktyk. W przypadku zainteresowania, oferujemy dodatkowe usługi zmierzające do uzyskania dofinansowania na wyposażenie pracowni w nowoczesne pomoce dydaktyczne zapewniające prowadzenie zajęć przygotowujących uczniów do zdobycia formalnych certyfikatów opatrzonych poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji lub zapewniamy wypożyczenie kompletnych laboratoriów do prowadzenia zajęć, walidacji i egzaminowania.Oferta Syntea SA

Kwalifikacje dla uczniów, zatwierdzone przez właściwego Ministra

Nazwa kwalifikacjiSugerowany czas szkolenia*Koszt walidacji i certyfikacji bruttoPoziom PRK
Montowanie stolarki budowlanej60h3690zł3
Programowanie i obsługiwanie procesu druku 3D120h2460zł3
Tworzenie witryn internetowych120h2800zł4
Projektowanie grafiki komputerowej145h2200zł4
Przygotowywanie potraw zgodnie z trendami rynkowymi i zasadami zdrowego żywienia160h3500zł3
Kwalifikacje w trakcie finalnej akceptacji Instytutu Badań Edukacyjnych (dostępne od 4 kw. 2019)

Nazwa kwalifikacji
Budowanie wizerunku wewnętrznego i zewnętrznego pracodawcy
Kreowanie wizerunku osobistego
Wykonywanie makijażu dziennego
Projektowanie i wykonywanie florystycznych kompozycji ślubnych i okazjonalnych
Asystowanie w przygotowywaniu potraw
Pielęgnowanie terenów zielonych
Nadzorowanie i ochrona mienia
Prowadzenie sprzedaży i obsługi telefonicznej klienta
Generowanie leadów sprzedażowych
Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej


Kwalifikacje dla nauczycieli, zatwierdzone przez właściwego Ministra

Nazwa kwalifikacjiSugerowany czas szkolenia*Koszt walidacji i certyfikacji bruttoPoziom PRK
Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych90h3500zł5
Prowadzenie mediacji sądowych i pozasądowych w sprawach gospodarczych60h3500zł6
Planowanie, tworzenie i dystrybuowanie treści marketingowych (content marketingu)128h2200zł5Kwalifikacje w trakcie finalnej akceptacji Instytutu Badań Edukacyjnych (dostępne od 4 kw. 2019)

Nazwa kwalifikacji
Administrowanie ochroną danych osobowych
Rozwiązywanie konfliktów w organizacji i biznesie
Posługiwanie się technikami emisji głosu
Prowadzenie działań komunikacyjnych w sytuacjach kryzysowych
Prowadzenie wystąpień publicznych
Prowadzenie treningu negocjacji
Prowadzenie treningu sprzedaży
Administrowanie i wykorzystywanie systemu CRM w sprzedaży i eksporcie
Koordynowanie i optymalizacja procesów biznesowych (Lean Office)
Zarządzanie procesem obsługi inwestora w administracji publicznej

* Sugerowany czas szkolenia może być zmniejszony jeśli uczestnicy posiadają wstępne przygotowanie w zakresie kursu

Powrót do Aktualności