Firma
Szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu Kompleksowe Wsparcie Kształcenia Ogólnego w gminie Urzędów
01.02.2019

Syntea SA zrealizowała szkolenia dla kadry nauczycielskiej z zakresu Wykorzystywania metod eksperymentu w procesie nauczania oraz z dziedzin Technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej w standardzie VCC. W zajęciach łącznie wzięły udział 63 osoby.

280 godzin spotkań dydaktycznych zaowocowało dużym zadowoleniem uczestników projektu, na co wskazują m.in. ich pochlebne komentarze po zakończonych szkoleniach:

„Szkolenie z Wykorzystania metody eksperymentu odrodziło we mnie nowe pokłady energii, potrzebnej do nauczania i pokazało ciekawe zastosowania dotychczas znanych metod”

„Umiejętności nabyte na zajęciach z Technologii informatycznych stosuję w obecnej pracy z uczniami, dzięki czemu zajęcia są ciekawsze i przyciągają uwagę uczniów”

„Zajęcia z metod eksperymentu pokazały mi nowe możliwości prowadzenia zajęć z uczniami i z pewnością będę je stosować w przyszłości”

Większość kadry nauczycielskiej biorącej udział w szkoleniach przeprowadzonych przez Syntea SA, deklaruje chęć wykorzystywania nabytej wiedzy w swojej dalszej pracy z uczniami oraz większą satysfakcję z prowadzenia zajęć dydaktycznych.Powrót do Aktualności