Firma
Start projektu „Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces”
27.09.2018

19 września 2018 odbyła się konferencja inaugurująca nowy projekt realizowany przez Syntea S.A. pt. „Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces” w partnerstwie z Gminą Zamość, Powiatem Zamojskim i Ryckim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Celem spotkania było omówienie założeń organizacyjnych projektu, wskaźników i harmonogramu realizacji oraz podziału zadań, zasad systemu certyfikacji VCC© oraz warunków rozliczenia projektu i procedur związanych z zamówieniami publicznymi. Zaprezentowano również zintegrowane narzędzia informatyczne (w tym Portal Pracy) które będą wspomagały zarządzanie projektem.
W konferencji uczestniczył Prezydent Miasta Zamość – Pan Andrzej Wnuk, pracownicy Syntea S.A. zaangażowani bezpośrednio w realizację projektu oraz dyrektorzy i pracownicy: Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Zamość, Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Rykach, Zespołu Szkół nr 2 w Szczebrzeszynie, Zespół Szkół nr 2 w Zamościu, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Zamościu i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Zamościu.

Projekt „Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces” rozpoczął się 01.09.2018 i potrwa do 31.08.2020 r. jest finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach osi 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje i działania 12.4 Kształcenie zawodowe. Kwota dofinansowania wynosi: 4 145 242,68 PLN, Wkład własny: 487 675,61 PLN. Celem projektu jest podniesienie kompetencji zawodowych i przystosowanie do nowych wyzwań rynku pracy 572 uczniów (min. 241 kobiet) z 9 szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie lubelskim: w gminie Zamość, powiecie zamojskim, powiecie ryckim. W ramach projektu będą realizowane szkolenia zawodowe dla 572 uczniów, prowadzące do nabywania kwalifikacji i/lub kompetencji; szkolenia związane z nauczanym zawodem dla 37 nauczycieli przedmiotów zawodowych; praktyki/staże zawodowe dla min. 404 uczniów oraz doposażenie pracowni kształcenia zawodu 6 z w/w 9 szkół.

Konferencja inaugurująca projekt „Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces”
Konferencja inaugurująca projekt „Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces”
Konferencja inaugurująca projekt „Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces”
Konferencja inaugurująca projekt „Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces”

Powrót do Aktualności