Firma
Kształcenie ogólne (też) może być lepsze!
22.03.2017

40 szkół, ponad 1 500 uczestników, kilkaset kompletów wyposażenia pracowni dydaktycznych w projektach partnerskich realizowanych w województwie podkarpackim.

Woj. podkarpackie - Przestrzeń otwarta

SYNTEA S.A. wspólnie z podmiotami samorządowymi rozpoczyna kolejne aktywności mające na celu podniesienie jakości kształcenia w systemie formalnym poprzez wykorzystanie środków UE.

Działanie 9.2 Kształcenie Ogólne w ramach RPO Województwa Podkarpackiego przewiduje przeprowadzenie nowoczesnych działań edukacyjnych dla uczniów i nauczycieli, doposażenie placówek edukacyjnych w sprzęt umożliwiający zwiększenie ilości zajęć wspieranych poprzez TIKi (technologie informacyjno-komunikacyjne) oraz zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia do prowadzenia zajęć przyrodniczo-matematycznych. Strategia relizacji pozyskanych projektów przybliża placówki edukacyjne do działania w modelu edukacji dualnej i przewiduje wykonanie części zajęć z wykorzystaniem certyfikacji VCC©.

Więcej informacji:
Marcin Przypis
Dyrektor Działu Pozyskiwania Funduszy Unijnych, Syntea SA
marcin.przypis@syntea.pl
tel. +48 81 45 21 400
tel. kom. 510 150 741

Podpisanie umów partnerskich na spotkaniu inaugurującym projekty w Rzeszowie
Podpisanie umów partnerskich na spotkaniu inaugurującym projekty w Rzeszowie

Powrót do Aktualności