Firma
Koniec rozliczania staży
19.09.2019

Iinformujemy, że ostateczny termin na przysłanie dokumentów stażowych Stażystów oraz dokumentów finansowych Stażodawców starających się o refundację kosztów z projektu pt. „Inwestycja w przyszłość” (nr RMA.10.03.01-14-7156/16, projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020) upływa w dniu 25.09.2019 r. (środa). Jest to ostateczna data wpływu dokumentów do Syntea SA, dokumenty należy dostarczyć pod adres ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin, III piętro. Dokumenty dostarczone po wyżej wymienionym terminie nie będą podlegały weryfikacji i tym samym nie będzie możliwa wypłata stypendium stażowego oraz refundacja kosztów Stażodawcy (przedsiębiorcy przyjmującego na staż). Ostateczny termin wypłat stypendiów oraz refundacji z ww. projektu nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2019 r.

Powrót do Aktualności