Firma
SRK NUB angażuje się w pomoc dla szpitali w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2
15.04.2020

[Aktualizacja 04.06.2020] W ramach inicjatywy członków Sektorowej Rady ds. Kompetencji Nowoczesne Usługi Biznesowe Fundacja VCC koordynuje i zapewnia zaplecze do dostarczania do samorządów przyłbic ochronnych przeznaczonych dla lokalnych pracowników służb medycznych w kilkunastu lokalizacjach.

czytaj więcej

Szkolenie "Zdalna edukacja – narzędzia wspierające"
24.03.2020

Na bazie dużego doświadczenia firmy Syntea w zakresie realizacji zajęć na odległość, nie tylko ze studentami, ale również z młodzieżą szkolną, stworzyliśmy szkolenie, które pozwoli Państwu wykorzystać dostępne narzędzia do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

czytaj więcej

Informacja
13.03.2020

W związku z obecną sytuacją zagrożenia zdrowia powodowaną epidemią koronawirusa występującą w Polsce od 16 marca pracownicy Syntea SA będą pracować zdalnie.

czytaj więcej

Syntea sponsorem w ogólnopolskim konkursie „KwalifiAKCJA”
06.03.2020

Od 1 marca  ruszył konkurs skierowany do uczniów techników oraz szkól branżowych I stopnia, w którym Syntea SA ma przyjemność pełnić rolę sponsora. 

czytaj więcej

CEE Business Services Summit&Awards 29-30 stycznia 2020 roku
30.01.2020

Podczas CEE Business Services Summit wystąpi Animator Sektorowej Rady ds. Kompetencji w sektorze Nowoczesnych Usług Biznesowych (NUB) Bartosz Sobotka i przedstawi główne cele i zadania Naszej Rady. Swój udział na wydarzeniu zapowiedzieli managerowie z 75 Business Service Centers z 23 krajów.

czytaj więcej

Sektorowa Rada ds. Kompetencji w sektorze Nowoczesnych Usług Biznesowych (NUB)
22.10.2019

Na podstawie rozstrzygnięcia konkursu Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości, Ustawy o PARP oraz w ramach realizacji projektu Programu Operacyjnego POWER 2014-2020 została powołana Sektorowa Rada ds. Kompetencji w sektorze Nowoczesnych Usług Biznesowych (NUB). Liderem projektu jest Syntea SA wspólnie z Fundacją VCC, Politechniką Śląską, Uniwersytetem Opolskim i Stowarzyszeniem Aspire. Członków Rady powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw gospodarki na wniosek Prezesa PARP.

czytaj więcej