Firma
15 projektów
30.03.2017

Około 3 800 uczniów i ponad 500 nauczycieli weźmie udział w projektach z Działania 12.2 Kształcenie ogólne, Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje RPO WL.

czytaj więcej

Kształcenie ogólne (też) może być lepsze!
22.03.2017

40 szkół, ponad 1 500 uczestników, kilkaset kompletów wyposażenia pracowni dydaktycznych w projektach partnerskich realizowanych w województwie podkarpackim.

czytaj więcej

Syntea Partnerem w projekcie Kompetentny Menedżer
08.03.2017

W ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym zarządzanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 140 studentów z Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej weźmie udział w projekcie Kompetentny Menedżer.

czytaj więcej

Edukacja, kwalifikacje, kompetencje (tytuł osi priorytetowej) - oczywiście również aktywizacja z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i innowacyjnych metod oraz efektywna współpraca z pracodawcami w modelu kształcenia dualnego.
03.03.2017

W Działaniu 12.4 Kształcenie zawodowe RPO Województwa Lubelskiego, 5-ciu naszych samorządowych Partnerów uzyskało dofinansowanie na modernizację oferty edukacyjnej podległych placówek.

czytaj więcej

Edukacja Kluczem do Kariery - kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół z Powiatu Bolesławieckiego w województwie dolnośląskim
24.11.2016

W ramach projektu wpisującego się w model kształcenia dualnego, SYNTEA zrealizuje specjalistyczne kursy kwalifikacyjne dla uczniów (zakończone egzaminami i certyfikacją VCC), staże zawodowe oraz zajęcia z doradcą zawodowym. W każdym z 5 Zespołów Szkół odbywać się będą dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego (z naciskiem na język techniczny). Szkoły zostaną doposażone w najnowszy sprzęt do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

czytaj więcej

Podnieś swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe we współpracy z najlepszymi!
10.10.2016

SYNTEA S.A., jako Partner odpowiedzialny za przeprowadzenie działań edukacyjnych, podpisała umowę z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. - Partnerem wiodącym. W ramach współpracy z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim, Miastem Bytom, Powiatem Pszczyńskim, Gminą Pawłowice i firmą Landster Sp. z o.o. Sp. K., zapraszamy do udziału w projekcie: „Kariera i Kompetencje” - polegającym na zwiększeniu dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

czytaj więcej