Firma
Klaster eduTech
23.11.2022

Jesteśmy w trakcie rewolucji edukacyjnej i fazy gwałtownego rozwoju branży edtech, którą można porównać do rewolucji fintech. Szacuje się, że nakłady na nowoczesną naukę w skali świata wzrosną w 2025 roku do 8 bilionów dolarów.

czytaj więcej

Zakończenie 3 ważnych projektów
29.07.2022

W ostatnim okresie pomyślnie zakończyliśmy realizację projektów w Ostrożanach, w powiecie Świdnickim oraz Ząbkowickim. W ramach przeprowadzonych szkoleń, uczestnicy projektów mieli okazję nabyć cenną wiedzę podpartą praktyką oraz dostali możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych funkcjonujących w ramach Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

czytaj więcej

Kampania „Kwalifikacja 2025+” – nagrody dla szkół
06.12.2021

W minionym tygodniu 5 najlepszych szkół ponadpostawowych, które wzięły udział w ogólnopolskiej kampanii „Kwalifikacje 2025+” otrzymało nagrody za najlepszą zdawalność egzaminów w zgłoszonej grupie uczniów. Syntea jest sponsorem głównym tego konkursu.

czytaj więcej

Najnowsze publikacje Sektorowej Rady Kompetencji w sektorze NUB
24.02.2022

Zachęcamy do obejrzenia i przeczytania nowych materiałów opracowanych w ramach działań Sektorowej Rady Kompetencji w sektorze Nowoczesne Usługi Bizesowe..

czytaj więcej

Nowy projekt realizowany we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki
03.03.2022

W dniu 3 marca 2022 r. podpisana została umowa nr UDA-POWR.02.14.00-00-2013/18-00 pn. "Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego na obszarze I makroregionu."

czytaj więcej

Pokaz zastosowania drukarki 3D i możliwości prowadzenia zajęć z wykorzystaniem VR
10.09.2021

SYNTEA S.A. wspólnie z Powiatem Grajewskim realizuje projekt pod nazwą „Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim”. Dla uczniów szkół zaangażowanych w projekt, w tym z Zespołu Szkół w Niećkowie, zorganizowaliśmy pokaz praktycznego zastosowania drukarki 3D i możliwości prowadzenia zajęć z wykorzystaniem VR (Virtual Reality).

czytaj więcej