Firma
Sektorowa Rada ds. Kompetencji w sektorze Nowoczesnych Usług Biznesowych (NUB)
22.10.2019

Na podstawie rozstrzygnięcia konkursu Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości, Ustawy o PARP oraz w ramach realizacji projektu Programu Operacyjnego POWER 2014-2020 została powołana Sektorowa Rada ds. Kompetencji w sektorze Nowoczesnych Usług Biznesowych (NUB). Liderem projektu jest Syntea SA wspólnie z Fundacją VCC, Politechniką Śląską, Uniwersytetem Opolskim i Stowarzyszeniem Aspire. Członków Rady powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw gospodarki na wniosek Prezesa PARP.

czytaj więcej

Koniec rozliczania staży
19.09.2019

Informujemy, że ostateczny termin na przysłanie dokumentów stażowych Stażystów oraz dokumentów finansowych Stażodawców starających się o refundację kosztów z projektu pt. „Inwestycja w przyszłość” upływa w dniu 25.09.2019 r. (środa).

czytaj więcej

Bezpłatne szkolenia zawodowe w województwie warmińsko-mazurskim
12.09.2019

Trwa rekrutacja do bezpłatnych szkoleń "Monter stolarki budowlanej" w ramach projektu "Kompetentny pracownik - energią województwa" na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego.

czytaj więcej

Bezpłatne szkolenia w woj. lubuskim
30.08.2019

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych przez Syntea S.A.

czytaj więcej

Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego
30.08.2019

W ramach projektu „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (makroregion IV)” zapraszamy nauczycieli do udziału w bezpłatnych szkoleniach.

czytaj więcej

Wspieramy możliwość akumulacji osiągnięć oraz zdobycia kwalifikacji zawodowych poprzez edukację dualną, zgodnie z najnowszą nowelizacją Ustawy Prawo Oświatowe.
17.04.2019

Oferta Syntea SA jest zgodna z wytycznymi nowelizacji Ustawy Prawo Oświatowe z listopada 2018 i pozwala placówkom edukacyjnym prowadzącym kształcenie zawodowe wprowadzić ofertę kwalifikacji rynkowych wpisanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

czytaj więcej