Firma
Pokaz zastosowania drukarki 3D i możliwości prowadzenia zajęć z wykorzystaniem VR
10.09.2021

SYNTEA S.A. wspólnie z Powiatem Grajewskim realizuje projekt pod nazwą „Nowa ranga kształcenia zawodowego w powiecie grajewskim”. Dla uczniów szkół zaangażowanych w projekt, w tym z Zespołu Szkół w Niećkowie, zorganizowaliśmy pokaz praktycznego zastosowania drukarki 3D i możliwości prowadzenia zajęć z wykorzystaniem VR (Virtual Reality).

czytaj więcej

Syntea sponsorem głównym akcji Kwalifikacje 2025+
18.03.2021

Celem kampanii jest wsparcie uczniów i studentów w nabywaniu dodatkowych kwalifikacji umożliwiającym im lepszy start na rynku pracy. Kampania ma także na celu upowszechnianie idei uczenia się przez całe życie. W ramach inicjatywy Kwalifikacje 2025+, 1000 uczniów i studentów zdobędzie możliwość poznania wymagań Przemysłu 4.0.

czytaj więcej

Kolejna Uczelnia z innowacyjną Macierzą Edukacyjną opartą na systemie ERP (MEERP)
03.03.2021

W dniu 01.03.2021 Uniwersytet Opolski podpisał z Syntea S.A. umowę na realizację zamówienia związanego z prowadzonym projektem pn. „Kształcenie dla rozwoju sektora usług biznesowych w Opolu” (na podstawie umowy z NCBiR POWR-03.01.00-00-O025/19-01).

czytaj więcej

O Kwalifikacjach 2025+ wspólnie z Podsekretarz Stanu Olgą Semeniuk i wojewodą lubelskim Lechem Sprawką
25.02.2021

24 lutego w siedzibie Spółki odbyło się spotkanie z Panią Olgą Semeniuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Panem Lechem Sprawką – Wojewodą lubelskim.

czytaj więcej

Jak nowe technologie np. 5G, sztuczna inteligencja, wirtualna rzeczywistość wpływają na rynek edukacji i pracy.
27.11.2020

Odczuwasz niepewność i zagrożenie dotychczasowego stylu życia oraz sposobu świadczenia pracy (np. przez pandemie)?
Zastanawiasz się czy masz odpowiednie kwalifikacje?
Jakie kompetencje (umiejętności, wykształcenie, praktykę) pozwolą mi funkcjonować na rynku pracy w przyszłości?
Czy muszę wykonać jakieś działania, ewentualnie w jaki sposób mogę się dostosować do zmian jakie wszyscy obserwujemy?

czytaj więcej

Syntea S.A. liderem w nowych projektach realizowanych we współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego
19.11.2020

W najbliższym okresie Syntea S.A. rozpocznie realizację kolejnych projektów wspierających kształcenie zawodowe, w których udział weźmie ponad 750 uczniów oraz 50 nauczycieli.

czytaj więcej