Firma
Szkolenie "Zdalna edukacja – narzędzia wspierające"
24.03.2020

Na bazie dużego doświadczenia firmy Syntea w zakresie realizacji zajęć na odległość, nie tylko ze studentami, ale również z młodzieżą szkolną, stworzyliśmy szkolenie, które pozwoli Państwu wykorzystać dostępne narzędzia do prowadzenia zajęć edukacyjnych.

czytaj więcej

Informacja
13.03.2020

W związku z obecną sytuacją zagrożenia zdrowia powodowaną epidemią koronawirusa występującą w Polsce od 16 marca pracownicy Syntea SA będą pracować zdalnie.

czytaj więcej

Syntea sponsorem w ogólnopolskim konkursie „KwalifiAKCJA”
06.03.2020

Od 1 marca  ruszył konkurs skierowany do uczniów techników oraz szkól branżowych I stopnia, w którym Syntea SA ma przyjemność pełnić rolę sponsora. 

czytaj więcej

CEE Business Services Summit&Awards 29-30 stycznia 2020 roku
30.01.2020

Podczas CEE Business Services Summit wystąpi Animator Sektorowej Rady ds. Kompetencji w sektorze Nowoczesnych Usług Biznesowych (NUB) Bartosz Sobotka i przedstawi główne cele i zadania Naszej Rady. Swój udział na wydarzeniu zapowiedzieli managerowie z 75 Business Service Centers z 23 krajów.

czytaj więcej

Sektorowa Rada ds. Kompetencji w sektorze Nowoczesnych Usług Biznesowych (NUB)
22.10.2019

Na podstawie rozstrzygnięcia konkursu Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości, Ustawy o PARP oraz w ramach realizacji projektu Programu Operacyjnego POWER 2014-2020 została powołana Sektorowa Rada ds. Kompetencji w sektorze Nowoczesnych Usług Biznesowych (NUB). Liderem projektu jest Syntea SA wspólnie z Fundacją VCC, Politechniką Śląską, Uniwersytetem Opolskim i Stowarzyszeniem Aspire. Członków Rady powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw gospodarki na wniosek Prezesa PARP.

czytaj więcej

Koniec rozliczania staży
19.09.2019

Informujemy, że ostateczny termin na przysłanie dokumentów stażowych Stażystów oraz dokumentów finansowych Stażodawców starających się o refundację kosztów z projektu pt. „Inwestycja w przyszłość” upływa w dniu 25.09.2019 r. (środa).

czytaj więcej