Firma
Syntea Partnerem w projekcie Miasta Bytom
17.07.2017

W partnerstwie z Miastem Bytom pozyskaliśmy kolejny projekt w konkursie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów.

czytaj więcej

Nieczynne Centrum Egzaminacyjne w Warszawie
16.07.2017

Informujemy, że Centrum Egzaminacyjnym Pearson VUE w Warszawie będzie zamkniete do końca września 2017r.

czytaj więcej

15 projektów
30.03.2017

Około 3 800 uczniów i ponad 500 nauczycieli weźmie udział w projektach z Działania 12.2 Kształcenie ogólne, Osi Priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje RPO WL.

czytaj więcej

Kształcenie ogólne (też) może być lepsze!
22.03.2017

40 szkół, ponad 1 500 uczestników, kilkaset kompletów wyposażenia pracowni dydaktycznych w projektach partnerskich realizowanych w województwie podkarpackim.

czytaj więcej

Syntea Partnerem w projekcie Kompetentny Menedżer
08.03.2017

W ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym zarządzanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 140 studentów z Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej weźmie udział w projekcie Kompetentny Menedżer.

czytaj więcej

Edukacja, kwalifikacje, kompetencje (tytuł osi priorytetowej) - oczywiście również aktywizacja z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i innowacyjnych metod oraz efektywna współpraca z pracodawcami w modelu kształcenia dualnego.
03.03.2017

W Działaniu 12.4 Kształcenie zawodowe RPO Województwa Lubelskiego, 5-ciu naszych samorządowych Partnerów uzyskało dofinansowanie na modernizację oferty edukacyjnej podległych placówek.

czytaj więcej