Firma

Administrator danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Syntea S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Wojciechowskiej 9a (dalej „Syntea”) prowadząca serwis internetowy dostępny pod adresem elearning.syntea.pl (dalej „Platforma ”).

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania informacji kontaktowych możesz się skontaktować z osobą wyznaczoną przez Syntea na inspektora danych osobowych:

Skąd mamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe otrzymaliśmy w procesie rejestracji konta oraz podczas uzupełniania przez Ciebie Twojego profilu Użytkownika.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych

W ramach świadczonych przez nas usług szkoleniowych online.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne w celu dostarczenia usług świadczonych poprzez Platformę, jak również zapewnienie obsługi Twoich pytań, skarg i wniosków przekazywanych do nas w związku z działaniem Platformy.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe są udostępnianie podmiotom korzystającym z funkcjonalności Platformy w tym Trenerom, Egzaminatorom i Dostawcom usług szkoleniowych. W zależności od okoliczności podmioty te przetwarzają Twoje dane zgodnie z naszymi poleceniami co do celów i sposobów Egzaminatrzy, Trenerzy) lub określają je samodzielnie ( Dostawcy usług szkoleniowych).

Obszar przetwarzania danych osobowych

Większość podmiotów współpracujących z nami ma siedzibę w Polsce lub innych krajach Europejskiego Obszary Gospodarczego. W przypadku każdego z tych podmiotów dbamy, aby zapewniali oni wysoki poziom ochrony danych osobowych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres posiadania Konta na Platformie oraz 3 lata od momentu usunięcia Konta dla celów rozpatrywania skarg i roszczeń.

Twoje prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych

Syntea S.A. gwarantuje spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych tj.:

Jeżeli uważasz, że Twoje prawa do ochrony danych osobowych zostały naruszone masz prawo zgłosić skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Bezpieczeństwo danych osobowych przekazanych nam do przetwarzania jest dla nas priorytetem. Poprzez zastosowanie odpowiednich zabepieczeń technologicznych staramy się zapewnić im jak najwyższą ochronę.