Wspieramy możliwość akumulacji osiągnięć oraz zdobycia kwalifikacji zawodowych poprzez edukację dualną, zgodnie z najnowszą nowelizacją Ustawy Prawo Oświatowe.
17.04.2019

Oferta Syntea SA jest zgodna z wytycznymi nowelizacji Ustawy Prawo Oświatowe z listopada 2018 i pozwala placówkom edukacyjnym prowadzącym kształcenie zawodowe wprowadzić ofertę kwalifikacji rynkowych wpisanych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji (ZSK).

czytaj więcej

Pozytywne efekty współpracy w projektach edukacyjnych
15.04.2019

Przygotowywanie kandydatów dla współczesnego rynku pracy wymaga konsekwentnych i przemyślanych działań na każdym etapie edukacji i aktywizacji zawodowej. Kumulacja efektów kształcenia praktycznie wspierana przez doradztwo zawodowe i właściwie potwierdzana przez praktyki i staże u przedsiębiorców, jest gwarancją konkurencyjności i umożliwia zdobycie atrakcyjnego zatrudnienia.

czytaj więcej

Szkolenia dla nauczycieli w ramach projektu "Kompleksowe Wsparcie Kształcenia Ogólnego w gminie Urzędów
01.02.2019

Syntea S.A. zrealizowała szkolenia dla kadry nauczycielskiej z zakresu Wykorzystywania metod eksperymentu w procesie nauczania oraz z dziedzin Technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy dydaktycznej w standardzie VCC. W zajęciach łącznie wzięły udział 63 osoby.

czytaj więcej