Kształcenie ogólne (też) może być lepsze!
22.03.2017

40 szkół, ponad 1 500 uczestników, kilkaset kompletów wyposażenia pracowni dydaktycznych w projektach partnerskich realizowanych w województwie podkarpackim.

czytaj więcej

Syntea Partnerem w projekcie Kompetentny Menedżer
08.03.2017

W ramach działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym zarządzanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, 140 studentów z Wydziału Zarządzania Politechniki Lubelskiej weźmie udział w projekcie Kompetentny Menedżer.

czytaj więcej

Edukacja, kwalifikacje, kompetencje (tytuł osi priorytetowej) - oczywiście również aktywizacja z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i innowacyjnych metod oraz efektywna współpraca z pracodawcami w modelu kształcenia dualnego.
03.03.2017

W Działaniu 12.4 Kształcenie zawodowe RPO Województwa Lubelskiego, 5-ciu naszych samorządowych Partnerów uzyskało dofinansowanie na modernizację oferty edukacyjnej podległych placówek.

czytaj więcej