Edukacja Kluczem do Kariery - kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół z Powiatu Bolesławieckiego w województwie dolnośląskim
24.11.2016

W ramach projektu wpisującego się w model kształcenia dualnego, SYNTEA zrealizuje specjalistyczne kursy kwalifikacyjne dla uczniów (zakończone egzaminami i certyfikacją VCC), staże zawodowe oraz zajęcia z doradcą zawodowym. W każdym z 5 Zespołów Szkół odbywać się będą dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego (z naciskiem na język techniczny). Szkoły zostaną doposażone w najnowszy sprzęt do prowadzenia zajęć dydaktycznych.

czytaj więcej

Podnieś swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe we współpracy z najlepszymi!
10.10.2016

SYNTEA S.A., jako Partner odpowiedzialny za przeprowadzenie działań edukacyjnych, podpisała umowę z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. - Partnerem wiodącym. W ramach współpracy z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim, Miastem Bytom, Powiatem Pszczyńskim, Gminą Pawłowice i firmą Landster Sp. z o.o. Sp. K., zapraszamy do udziału w projekcie: „Kariera i Kompetencje” - polegającym na zwiększeniu dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

czytaj więcej

21 podręczników dla gimnazjum do klas I-III.
17.05.2016

W ramach projektu: Energia kompetencji, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia opracowaliśmy komplet podręczników do biologii, chemii, fizyki i zajęć technicznych z przeznaczeniem zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.

czytaj więcej