Podnieś swoje kompetencje i kwalifikacje zawodowe we współpracy z najlepszymi!
10.10.2016

SYNTEA S.A., jako Partner odpowiedzialny za przeprowadzenie działań edukacyjnych, podpisała umowę z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. - Partnerem wiodącym. W ramach współpracy z Powiatem Bieruńsko-Lędzińskim, Miastem Bytom, Powiatem Pszczyńskim, Gminą Pawłowice i firmą Landster Sp. z o.o. Sp. K., zapraszamy do udziału w projekcie: „Kariera i Kompetencje” - polegającym na zwiększeniu dopasowania systemu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

czytaj więcej

21 podręczników dla gimnazjum do klas I-III.
17.05.2016

W ramach projektu: Energia kompetencji, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia, poddziałanie 3.3.4 Modernizacja treści i metod kształcenia opracowaliśmy komplet podręczników do biologii, chemii, fizyki i zajęć technicznych z przeznaczeniem zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.

czytaj więcej

Podsumowanie projektu Energia Kompetencji zrealizowanego wspólnie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim
28.01.2016

Podsumowaliśmy kolejny projekt Syntea zrealizowany z uczelnią wyższą. 300 studentów KUL miało okazję wziąć udział w certyfikowanych i kompetencyjnych kursach opartych na modelu VCC. Łącznie przeprowadziliśmy 3 600 godzin szkoleniowych o charakterze praktycznym oraz różnorodnej i bogatej tematyce.

czytaj więcej