30.01.2020

CEE Business Services Summit&Awards 29-30 stycznia 2020 roku

Podczas CEE Business Services Summit wystąpi Animator Sektorowej Rady ds. Kompetencji w sektorze Nowoczesnych Usług Biznesowych (NUB) Bartosz Sobotka i przedstawi główne cele i zadania Naszej Rady. Swój udział na wydarzeniu zapowiedzieli managerowie z 75 Business Service Centers z 23 krajów.

czytaj więcej

22.10.2019

Sektorowa Rada ds. Kompetencji w sektorze Nowoczesnych Usług Biznesowych (NUB)

Na podstawie rozstrzygnięcia konkursu Polskiej Agencji Rozwoju i Przedsiębiorczości, Ustawy o PARP oraz w ramach realizacji projektu Programu Operacyjnego POWER 2014-2020 została powołana Sektorowa Rada ds. Kompetencji w sektorze Nowoczesnych Usług Biznesowych (NUB). Liderem projektu jest Syntea SA wspólnie z Fundacją VCC, Politechniką Śląską, Uniwersytetem Opolskim i Stowarzyszeniem Aspire. Członków Rady powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw gospodarki na wniosek Prezesa PARP.

czytaj więcej

19.09.2019

Koniec rozliczania staży

Informujemy, że ostateczny termin na przysłanie dokumentów stażowych Stażystów oraz dokumentów finansowych Stażodawców starających się o refundację kosztów z projektu pt. „Inwestycja w przyszłość” upływa w dniu 25.09.2019 r. (środa).

czytaj więcej